Sdružení D
odebírat novinky facebook

Novinky

 

 

 

„Prožitkem k potírání nesnášenlivosti a rozvoji humanismu – interaktivní vzdělávací programy pro žáky základních a středních škol ve třech krajích ČR“ podpořeny MŠMT


Od ledna až do konce letošního roku realizuje Sdružení D ve školách Olomouckého, Zlínského a Moravskoslezskéhokraje interaktivní vzdělávací programy s tématy rozvoje humanismu a potírání xenofobie a rasismu. Jsou významným příspěvkem ve výuce proti nesnášenlivosti a upevňování občanských kompetencí a demokratických hodnot spolu s problematikou porozumění interkulturalitě. Každý program je koncipován na 2,5 hodiny, je určen žákům na 2. stupni ZŠ a středoškolákům. Každý z programů je postaven na osobním zapojení každého účastníka. Během roku jej zrealizujeme ve vybraných školách celkem 40x.  Nabízíme  čtyři typy programů, z nichž si škola může vybírat: So-n, Kelly a Anna, Šíp času a Operace Chalk.

Programy umožňují žákům a studentům na základě osobního zapojení v příbězích o problémech humanismu, potírání nesnášenlivosti a prevence rasismu přemýšlet, diskutovat, připravovat si argumenty a své postoje obhajovat (čili i vytvářet). Programy slouží k posilování vědomí obecné lidské sounáležitosti, ke vzájemné toleranci a respektu k odlišné identitě druhých a k rozvoji vnímavosti vůči pozitivnímu významu národnostní rozmanitosti společnosti. Dále se žáci a studenti mj. učí historickým faktům o holocaustu, nacismu a neonacismu a vývoji demokracie v ČR.

Metoda, kterou pracujeme, dovoluje zaujmout skrze příběh vrstevníka a možnosti interaktivních vstupů účastníků do programu. Nejde tedy pouze o pasivní vnímání přednášky či o besedu. Tato forma sociálního učení je založena na hře účastníků v roli – díky vlastnímu prožitku, prostřednictvím vlastní zkušenosti si mohou účastníci programu nanečisto ozkoušet, jaké je to setkat se ve svém okolí s šikanou, s rasistickými výhružkami či xenofobními útoky, porozumí, jak se oběti cítí a jak je jim tedy možno pomoci. Učí se také v krizových situacích komunikovat, obhajovat svůj názor, pro některé účastníky je to také příležitost, jak si ujasnit svůj názor diskusí s vrstevníky. 

 

Projekt vznikl za podpory MŠMTa je financován z prostředků dotačního programu Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2018.
« zpět | přehledProžitkem formujeme osobnost

 

Hledáme nové dobrovolníky pro program Na cestě na školní rok 2018/2019!

e-mail: info@sdruzenid.cz

zakázky: programy@sdruzenid.cz nebo +420 733 104 076


všechny kontakty