Sdružení D
odebírat novinky facebook

Jsem, kdo jsem!

S podporou Ministerstva zdravotnictví a Norských fondů jsme v květnu 2015 spustili projekt Vzdělávací programy a kampaně prevence poruch příjmu potravy ve 3 krajích ČR. Realizace bude probíhat do dubna roku 2017. Program na prevenci zdravotních problémů v dětském věku umožní předcházet poškozování vlastního zdraví. Tematicky čerpá z příběhů o nezdravé touze po štíhlosti a o přijímání falešných vzorů. Edukační část programu se zaměří na způsoby rozpoznání příznaků a vyhledání pomoci, pomůže dětem v bezpečné rovině pochopit rizika spojená s poruchami příjmu potravy a učí jim předcházet.

Projektu se bude účastnit 21 základních škol v Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském kraji. Vedení každé školy ve spolupráci s pedagogy vybere dvě třídy (8. nebo 9. roč.), které se budou interaktivního vzdělávacího programu na téma poruch příjmu potravy, účastnit. Tento program se bude odehrávat přímo v prostorách školy, jeho rozsah bude 2 vyučovací hodiny pro každou třídu.

Lektoři Sdružení D ve spolupráci s pedagogem následně vyberou z každé zúčastněné třídy 4–5 dětí, které se budou aktivně účastnit také informační peer kampaně ve škole. Zapojení žáků do kampaně bude dobrovolnické a jeho cílem je rozšířit myšlenku projektu do povědomí celého 2. stupně nebo celé školy. Zapojení konkrétních žáků do podobné aktivity zvýší povědomí o tom, že angažovanost je potřebnou součástí občanské společnosti a nutnou podmínkou demokracie.

Informační kampaň, která bude na spolupracujících školách probíhat, bude podpořena tiskovými materiály a propagačními předměty (vše nákladem z projektového rozpočtu), které budou odkazovat na webové stránky www.jsemkdojsem.cz, které v rámci projektu vzniknou. Na ty se mohou obrátit návštěvníci s problémem týkajícím se jakékoli formy poruch příjmu potravy a najít na nich důležité odkazy na organizace v regionu, které se problematice věnují. Na existenci webových stránek bude odkazovat poutavou formou také videospot, který v rámci projektu vznikne.

Vzniklá metodika a scénář preventivně vzdělávacího programu zůstane k dispozici škole pro další použití.

Sledujte videospoty propagující existenci internetových stránek www.jsemkdojsem.cz!Program je financován prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví ČR a programu Iniciativy v oblasti veřejného zdraví (CZ11) z Norských fondů. www.norwaygrants.com a www.norwaygrants.cz.

Jsem, kdo jsem! Povinná publicitaFotogalerie:

Sdružení D: Jsem, kdo jsem!

Prožitkem formujeme osobnost

 

Hledáme nové dobrovolníky pro program Na cestě na školní rok 2019/2020!

e-mail: info@sdruzenid.cz

zakázky: programy@sdruzenid.cz nebo +420 733 104 076


všechny kontakty