Sdružení D
odebírat novinky facebook

Nenávist na internet nepatří

Od srpna roku 2014 do dubna 2016 jsme realizovali projekt Nenávist na internet nepatří, který vznikl za podpory Fondu pro nestátní neziskové organizace, Nadace rozvoje občanské společnosti, Nadace Partnerství a grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. 

Projektu se zúčastnilo 24 městských základních škol z Olomouckého, Zlínského, Jihomoravského, Pardubického a Moravskoslezského kraje. Vedení každé školy ve spolupráci s pedagogy vybralo, která ze tříd (8. nebo 9. roč.) se bude účastnit interaktivního divadelního představení - divadla fórum - na téma kyberšikana. Toto divadlo fórum se hrálo přímo v prostorách školy, jeho rozsah byl 3 vyučovací hodiny a to včetně nedílné součásti každého divadla fórum - společné diskuze lektorů s žáky.

Lektoři Sdružení D ve spolupráci s pedagogem následně vybrali 4-5 dětí, které se aktivně účastnily také informační peer kampaně  Neboj se promluvit! přímo ve škole. Zapojení žáků do kampaně bylo dobrovolnické a jeho cílem bylo rozšířit myšlenku Nenávist na internet nepatří do povědomí celého 2. stupně nebo celé školy. Zapojení konkrétních žáků do podobné aktivity zvýšilo povědomí o tom, že angažovanost je potřebnou součástí občanské společnosti a nutnou podmínkou demokracie.


Informační kampaň, která probíhala na každé spolupracující škole, byla podpořena tiskovými materiály a propagačními předměty (vše nákladem z projektového rozpočtu), které odkazovaly na webové stránky www.nebojsepromluvit.cz. Ty poradí svým návštěvníkům, jak si poradit v případě nenávistného útoku na internetu, ale také jim pomohou rozpoznat urážející a zraňující projevy na hranici kyberšikany či za ní.

Součástí projektu bylo také rozšíření know-how projektu po celé republice. Sdružení D pomohlo spřáteleným organizacím z Asociace dramacenter ČR připravit podmínky pro úspěšnou realizaci podobného projektu v dalších 6 velkých městech ČR (Praha, Plzeň, České Budějovice, Hradec Králové, Brno, Ostrava). Formou workshopů pomohlo Sdružení D lektorům a managementu spřátelených organizací porozumět principům divadla fórum, předalo jim scénář tohoto interaktivního divadelního představení a pomohlo jim také umět připravit podobnou informační kampaň.

Sledujte videospoty propagující internetové stránky www.nebojsepromluvit.cz!
Největší borka :D

Obchoďák


Fond pro NNO podporuje projekt Nenávist na internet nepatří. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštějnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

Neboj se promluvit! Povinná publicitaFotogalerie:

Sdružení D: Nenávist na internet nepatří
Sdružení D: Nenávist na internet nepatří
Sdružení D: Nenávist na internet nepatří
Sdružení D: Nenávist na internet nepatří
Sdružení D: Nenávist na internet nepatří

Prožitkem formujeme osobnost

 

Hledáme nové dobrovolníky pro program Na cestě na školní rok 2019/2020!

e-mail: info@sdruzenid.cz

zakázky: programy@sdruzenid.cz nebo +420 733 104 076


všechny kontakty