Sdružení D
odebírat novinky facebook

Projekt Na cestě

V rámci grantového řízení ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové dětem (www.ingnadace.cz) realizujeme program nácvikových a preventivních aktivit a vrstevnické provázení jako metodu přípravy dětí z dětského domova nebo náhradní rodinné péče na samostatný život a prevenci jejich selhání v samostatném životě.

Smyslem vrstevnického provázení je umožnit dospívajícímu přebírat od dobrovolníka pozitivní návyky, prospěšné vzorce chování, nabídnout mu smysluplné trávení volného času, sdílet společné zážitky, ale také zvýšit kompetenci k orientaci a fungování v širším sociokulturním prostředí. Cílem je pravidelné 2-3hodinové setkávání dospívajícího klienta z dětského domova nebo náhradní rodinné péče s dobrovolníkem. Náplň schůzek se odvíjí od konkrétních potřeb provázeného a jeho individuálního plánu.

www.terezamaxovadetem.cz

Sdružení D: podpora Nadace Terezy MaxovéProžitkem formujeme osobnost

 

Hledáme nové dobrovolníky pro program Na cestě na školní rok 2019/2020!

e-mail: info@sdruzenid.cz

zakázky: programy@sdruzenid.cz nebo +420 733 104 076


všechny kontakty