Sdružení D
odebírat novinky facebook

Rozvoj lektorského a dobrovolnického týmu Sdružení D a kooperující Asociace dramacenter ČR

EU OP VVV MŠMT

Předmětem projektu je posílit lektorský a dobrovolnický tým Sdružení D a kooperujících subjektů Asociace dramacenter ČR (ADR ČR) prostřednictvím dlouhodobých strukturovaných kurzů, vzájemným sdílením zkušeností mezi subjekty ADR ČR, tandemovým vzděláváním, a zaváděním nových metod vzdělávání. 

Navazujícím účelem je pak zatraktivnění nabídky neformálního vzdělávání pro cílové skupiny dětí od 5 do 18 let v oblasti programů výchovné dramatiky a osobnostního rozvoje, které budou následně těmito subjekty nabízeny.

Doba realizace projektu: 1. 1. 2020 - 30. 6. 2022 (30 měsíců)

R.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013356

Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání.
Výzva číslo 02_18_071 pro Zvyšování kvality neformálního vzdělávání v prioritní ose 3 OP.

Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání

Asociace Dramacenter ČR

 



Prožitkem formujeme osobnost

 

Hledáme nové dobrovolníky pro program Na cestě na školní rok 2019/2020!

e-mail: info@sdruzenid.cz

zakázky: programy@sdruzenid.cz nebo +420 733 104 076


všechny kontakty