Sdružení D
odebírat novinky facebook

2. stupeň ZŠ

 • Operace Chalk
 • 500 miliard v podzemí
 • Velká změna


 • (fotogalerie naleznete uvnitř jednotlivých programů)

  OPERACE CHALK

  „Historie, to nejsou letopočty a fakta, ale lidské osudy…“
  (4.–5. ročník a 6.–9. ročník ZŠ, 2 vyučovací hodiny)

  Výsadek čtyř Čechů vycvičených v Anglii pro diverzní činnost v protektorátu končí nezdarem. Mají účastníci operace či jejich rodiny šanci přežít? Prožitkový program nabízí dětem možnost poznat historii prostřednictvím pravdivého příběhu, ukázat dějiny v zrcadle jedinečného osudu. Zamysleme se nad skutečnými hodnotami v lidském životě, probuďme zájem o poznání osudů vlastních předků, vlastní země.
  Pozor! Program se z technických důvodů realizuje pouze v Dramacentru.

  Základní zaměření: Osobnostní a sociální výchova, poznatky z regionální historie.
  Hlavní cíle programu: Seznámit se s místní historií, probudit zájem o vlastní předky, obec, zemi, poskytnout prostor pro zamyšlení se nad skutečnými životními hodnotami, prohloubit vzájemné poznání dětí.
  Používané techniky: Uvolňovací techniky, hry pro navázání spolupráce, vytváření živých obrazů, improvizace, lektor v roli, narativní pantomima, reflexe, diskuze.

   

  500 MILIARD V PODZEMÍ

  „Takové bohatství nikdo nenechá pod zemí!“
  (8.–9. ročník ZŠ, 2 vyučovací hodiny)

  Žáci se ocitnou v rolích obyvatel, nezávislých pozorovatelů i členů poslanecké komise. Budou zvažovat názory těžební společnosti i ekologů, pokusí se převzít zodpovědnost a rozhodnout o dalším osudu krajiny v Podještědí.

  Základní zaměření: Environmentální výchova, osobnostní růst a rozvoj vyjadřovacích schopností.
  Hlavní cíle programu: Pěstování občanských postojů, postoje k ochraně přírody, angažovanost v ochraně přírody, seznámit děti s něčím, co může mít fatální dopad pro fungování přírody, zvažování rizik pro přírodní prostředí.
  Používané techniky: Uvolňovací techniky, hry pro navázání spolupráce, sociometrie, žáci v roli, lektor v roli, diskuze, reflexe.

   

  VELKÁ ZMĚNA

  „Něco se změnilo. Je potřeba jít dál.“
  (6.–9. ročník ZŠ a 1.–2. ročník SŠ, 2 vyučovací hodiny)

  Martin po autonehodě přichází o zrak. Společně s ním a jeho rodinou se účastníci v modelových situacích pokouší adaptovat na život s postižením. Řeší dilema, zda zůstat u rodiny a v normální škole, namísto přestupu do nabízené speciální internátní školy pro zrakově postižené. Drama pomáhá pochopit potřebu integrace postižených ve společnosti a některé možnosti její realizace.

  Základní zaměření: Osobnostní růst, poznávání života zdravotně handicapovaných lidí, zájem o sociální politiku státu.
  Hlavní cíle programu: Poznat některé aspekty života nevidomých, uvědomit si potřebu integrace handicapovaných do společnosti, uvědomit si vlastní možnosti pomoci, osvojit si základní zásady pro komunikaci s nevidomým, prohloubit vzájemné poznaní dětí, spolupráci a důvěru, růst smyslového vnímání.
  Používané techniky: Uvolňovací techniky, hry pro navázání spolupráce, trénink vhodné pomoci nevidomému, řešení modelových situací, žáci v roli, hra ve skupinové roli, lektor v roli, reflexe, diskuze.  Prožitkem formujeme osobnost

   

  Hledáme nové dobrovolníky pro program Na cestě na školní rok 2019/2020!

  e-mail: info@sdruzenid.cz

  zakázky: programy@sdruzenid.cz nebo +420 733 104 076


  všechny kontakty