Sdružení D
odebírat novinky facebook

MŠ a 1. stupeň ZŠ

 • Když Jeníček loupal perníček
 • Jak zvířata spí
 • Noe, nedej se
 • Největší poklad
 • Malý malým
 • Kouzelná baterka
 • Máme rádi zvířata
 • Klíče
 • S příběhem až do Afriky
 • Mrkev ho vcucla pod zem


 • (fotogalerie naleznete uvnitř jednotlivých programů)

  KDYŽ JENÍČEK LOUPAL PERNÍČEK

  „Ve dvou se to lépe táhne.“
  (Poslední ročník MŠ a 1.–2. ročník ZŠ, 2 vyučovací hodiny)

  Vydejme se spolu s Mařenkou a Jeníčkem na dobrodružnou cestu plnou nástrah a překážek. Zvládnou ji však, budou-li si pomáhat, spolupracovat a tvořivě řešit situace nejen ze známého pohádkového příběhu. V lekci Radka Marušáka si vyzkoušíme, co dělat, když se člověk ztratí, a jak pomoct druhému v nouzi. V programu posilujícím pozitivní vztahy ve skupině se děti nudit nebudou. Hodnotu a význam opravdového kamarádství budou mít možnost poznat na vlastní napínavé cestě k voňavé chaloupce…
  Pozor! Program se z technických důvodů realizuje pouze v Dramacentru.

  Základní zaměření: Osobnostní růst, rozvoj kreativity, růst emoční inteligence, rozvoj spolupráce a vzájemné tolerance.
  Hlavní cíle programu: Přispět k vzájemnému poznávání dětí, posílit pozitivní vztahy ve třídě, poskytnout prostor pro společný zážitek.
  Používané techniky: Uvolňovací a rozehřívací techniky, narativní pantomima, žáci v roli, lektor v roli, výtvarné a hudební aktivity, reflexe, diskuze.

   

  JAK ZVÍŘATA SPÍ

  (Rozvoj čtenářské gramotnosti pro poslední ročník MŠ a 1. ročník ZŠ)

  Kde spíte nejraději? Co se Vám zdá? A k čemu jsou vůbec sny dobré? Mají zvířátka také sny? Vydejme se společně na cestu do snu, kde se fantazii meze nekladou.

  Program se zaměřuje na literaturu pro nejmenší a na práci s dětskými básněmi. Inspirací pro poznávání této knihy nám budou také ilustrace Marie Štumpfové, které jsou nedílnou součástí textů.

  Podle stejnojmenné knihy Jiřího Dvořáka, ilustrace Marie Štumpfová (Baobab, 2019).

  Základní zaměření: Rozvoj čtenářské gramotnosti, rozvoj kreativity, spolupráce. 

  Hlavní cíle programu: Posílit pozitivní vztah dětí ke čtení, porozumět čtenému textu a dětské poezii.

  Používané techniky: Uvolňovací a rozehřívací techniky, četba, reflexe, hra v roli, rozvoj smyslového vnímaní, práce s rytmem.

   

  NOE, NEDEJ SE!

  (Rozvoj čtenářské gramotnosti pro poslední ročník MŠ a 1. ročník ZŠ, 2 vyučovací hodiny) 

  Jaké to asi je, když člověk musí celou loď postavit úplně sám, a navíc mu nikdo nevěří, že to dokáže? Budeme umět Noeho povzbudit, aby stavbu dokončil včas? A co to znamená, když se nad světem objeví duha?

  Ačkoli se v programu setkáváme se starozákonním příběhem, biblická motivika se nijak nerozvíjí. Příběh Noeho nám pomáhá k tomu, abychom si uvědomili, jak důležité je táhnout za jeden provaz, a že zamyslet se sám nad sebou je taky občas potřeba. Pomocí metod dramatické výchovy se děti samy stanou těmi, kdo vstoupí do pradávného příběhu a budou ho moci ovlivnit.

  Podle knihy Ivany Pecháčkové O potopě světa, ilustrace Petra Josefína Stibitzová (Meander, 2017).

  Základní zaměření: Rozvoj čtenářské gramotnosti, rozvoj empatie a kreativity, spolupráce.

  Hlavní cíle programu: Posílit pozitivní vztah dětí ke čtení, seznámit se starozákonním příběhem, porozumět čtenému textu.

  Používané techniky: Četba, uvolňovací a rozehřívací techniky, reflexe, hra v roli.

   

  NEJVĚTŠÍ POKLAD

  „Není všechno poklad, co se zlatem blyští!“
  (Poslední ročník MŠ a 1.–2. ročník ZŠ, 1 vyučovací hodina)

  O dalším osudu země čarodějek rozhodne právě to, co nelze koupit za zlato. Co to asi je?
  Vydejme se společně s čarodějkou Tiberií na dobrodružnou výpravu za skutečným bohatstvím. Poznáme ho, když ho nalezneme? Pomůžeme Tiberii stát se královnou čarodějek?
  Interaktivní program o přátelství, pomoci a životních hodnotách na motivy stejnojmenné knihy Arcadia Lobata.
  Pozor! Program se z technických důvodů realizuje pouze v Dramacentru.

  Základní zaměření: Osobnostní růst, kreativita, růst emoční inteligence, spolupráce, podpora čtenářství.
  Hlavní cíle programu: Rozpoznat důležité životní hodnoty, posílit skupinovou spolupráci, poskytnout dětem prostor pro společný zážitek a legraci prostřednictvím divadelních aktivit.
  Používané techniky: Uvolňovací a rozehřívací techniky, rytmické hry a cvičení, divadelní techniky, audiovizuální technologie, hra ve skupinové roli, lektor v roli, reflexe, diskuze.

   

  MALÝ MALÝM

  „Smích smí všude. Ono nějak bylo a zase nějak bude.“
  (1.–2. ročník ZŠ, 2 vyučovací hodiny)

  Oceňovaný básník, olomoucký rodák Radek Malý přináší dětem ve svých knihách spoustu hravých veršů. Jeho poezie je poetická i humorná. Využívá množství jazykových nápadů a ve spojení s originálními ilustracemi patří k tomu nejlepšímu ze současné knižní tvorby pro děti. S mnohými jeho básněmi se malí čtenáři mají možnost setkat i ve svých čítankách. Interaktivní program je inspirovaný sbírkou Kam až smí smích. Děti si v něm budou samy hrát s poezií tohoto autora, dotvářet, improvizovat a vnímat, že lyrika je zábavná!

  Základní zaměření: Rozvoj čtenářské gramotnosti, kreativita, růst emoční inteligence, rozvoj fantazie.
  Hlavní cíle programu: Posílit pozitivní vztah dětí ke čtení, představit zajímavou oceňovanou knihu, seznámit se s pojmy lyrika a poezie, aktivně se zapojit do tvorby veršů, rozvinout čtenářské dovednosti.
  Používané techniky: Umělecký přednes, mluvní cvičení, pantomima, výtvarné a hudební aktivity, žáci v roli, reflexe, diskuze.

   

  KOUZELNÁ BATERKA

  „Když s ní na něco posvítíš, ožije to. Ale pozor! Dobře si to rozmysli!“
  (2.–4. ročník ZŠ, 2 vyučovací hodiny)

  Čtení přece může být zábava! Originální nápad, hra, fantazie a barevný svět lákavých dětských přání dal vzniknout krásné knížce Olgy Černé Kouzelná baterka. V interaktivním programu plném improvizací, ilustrací, čtení a her se děti seznámí s touto její oceněnou knihou. Spolu s Frantou a jeho vysněným oživlým kamarádem zažijí mnohá dobrodružství, legraci i napětí. A co další Frantovy příběhy? A jak vše vlastně dopadne? To už si možná děti budou chtít rády přečíst samy…

  Základní zaměření: Rozvoj čtenářské gramotnosti, kreativita, růst emoční inteligence, rozvoj fantazie.
  Hlavní cíle programu: Posílit pozitivní vztah dětí ke čtení, představit zajímavou oceňovanou knihu, rozvoj čtenářských dovedností, posílit schopnost imaginace a skupinovou spolupráci.
  Používané techniky: Uvolňovací a rozehřívací techniky, improvizace, žáci v roli, lektor v roli, reflexe, diskuze.

   

  MÁME RÁDI ZVÍŘATA

  „Ta je krásná… Ale má nějaký bolavý ouško…“
  (2.–4. ročník ZŠ, 2 vyučovací hodiny)

  Spolu s dětmi vstoupíme do příběhu osmileté Markétky, která najde mezi divokými toulavými kočkami malé koťátko. Uvidíme, co všechno se může stát, když si holčička usmyslí, že nemocné zvířátko zachrání, a jaké to může mít následky. Program učí děti vidět ochranu zvířat v souvislosti s jinými hodnotami a pochopit, že nesmí neuváženým rozhodnutím ohrozit ani sebe, ani své okolí. Naučí se, že není snadné převzít zodpovědnost za své zvířecí mazlíčky. Program s environmentální problematikou je zaměřený také na upevňování sociálního cítění a empatie, na rozvoj vyjadřovacích schopností a skupinovou práci.

  Základní zaměření: Environmentální výchova, osobnostní a sociální výchova, rozvoj emoční inteligence a vyjadřovacích schopností.
  Hlavní cíle programu: Poskytnout základy pro orientaci v bezpečných způsobech pomoci nalezenému zvířeti, posílit rozvoj sociálního cítění a empatie, podpořit skupinovou spolupráci.
  Používané techniky: Uvolňovací a rozehřívací techniky, hry pro rozvoj fantazie, vytváření živých obrazů, hraní etud, řešení modelových situací, audiovizuální technika, četba, hra ve skupinové roli, reflexe, diskuze.

   

  KLÍČE

  „Odemkni svou fantazii…“
  (3.–5. ročník ZŠ, 2 vyučovací hodiny)

  Se svazkem klíčů projdeme cestu od smyslových cvičení přes rytmické hry, jazyková a slohová cvičení až k improvizaci. Neboli program o tom, jak začínat rozvíjet u dětí tvořivost, skupinovou citlivost, rytmické, improvizační a výrazové schopnosti, jak propojit emocionálně i racionálně zaměřené aktivity. To vše poslouží jako cesta k hledání a vytváření společných klíčových pravidel k hodnotnému životu.

  Základní zaměření: Osobnostní růst, kreativita, růst emoční inteligence.
  Hlavní cíle programu: Rozpoznat důležité životní hodnoty, společně si je formulovat, posílit skupinovou spolupráci, poskytnout prostor pro hru a imaginaci.
  Používané techniky: Uvolňovací a rozehřívací techniky, rytmické hry, haptické hry, jazyková a slohová cvičení, improvizace, reflexe, diskuze.

   

  S PŘÍBĚHEM AŽ DO AFRIKY

  (Rozvoj čtenářské gramotnosti pro 2.–3. ročník ZŠ, 2 vyučovací hodiny)

  Zvířátka už to v ZOO nebaví. Proto se vydávají na dobrodružnou cestu domů – do Afriky. Vydejme se s nimi vstříc všem nástrahám. Dovedeme je bezpečně do rodného kraje? Program, který nás skrze příběh v knize zavede nejen na cestu mezi světadíly. Zjistíme, že čtení rozhodně nemusí být nuda. Pomocí metod dramatické výchovy si ukážeme, že se kniha nemusí jen číst, ale dá se i prožít!

  Podle knihy Zpátky do Afriky! Jiřího Dvořáka, ilustrace Alžběta Skálová (Baobab, 2012).

  Základní zaměření: Rozvoj čtenářské gramotnosti a kritického myšlení, rozvoj kreativity, fantazie.

  Hlavní cíle programu: Posílit pozitivní vztah dětí ke čtení, představit zajímavou oceňovanou knihu, rozvinout čtenářské dovednosti, pochopit čtený text.

  Používané techniky: Uvolňovací a rozehřívací techniky, četba, živé obrazy, reflexe, diskuze.

   

  MRKEV HO VCUCLA POD ZEM

  (Rozvoj čtenářské gramotnosti pro 3.–5. ročník ZŠ, 2 vyučovací hodiny)

  Jednoho dne se stalo, že Ctibora vcucla mrkev pod zem. A on se tak ocitl v tajuplném světě, kde se to hádankami, dobrodružstvím a zvláštními tvory jen hemží. Kam tato mrkev zavede nás? Zažijeme stejná dobrodružství jako Ctibor?

  Program se zaměřuje na různé způsoby, jak pracovat nejen s knihou, ale i s příběhem a vlastní fantazií. Metody dramatické výchovy nám pomohou porozumět uměleckému textu do hloubky.

  Podle stejnojmenné knihy Petra Stančíka, ilustrace Jiří Stach (Meander, 2013).

  Základní zaměření: Rozvoj čtenářské gramotnosti a kritického myšlení, rozvoj kreativity a fantazie.

  Hlavní cíle programu: Posílit pozitivní vztah dětí ke čtení, rozvinout čtenářské dovednosti, pochopit čtený text.

  Používané techniky: Uvolňovací a rozehřívací techniky, četba, živé obrazy, reflexe, diskuze, tvůrčí psaní.  Prožitkem formujeme osobnost

   

  Hledáme nové dobrovolníky pro program Na cestě na školní rok 2019/2020!

  e-mail: info@sdruzenid.cz

  zakázky: programy@sdruzenid.cz nebo +420 733 104 076


  všechny kontakty