Sdružení D
odebírat novinky facebook

Noe, nedej se

(Rozvoj čtenářské gramotnosti pro poslední ročník MŠ a 1. ročník ZŠ, 2 vyučovací hodiny) 

Jaké to asi je, když člověk musí celou loď postavit úplně sám, a navíc mu nikdo nevěří, že to dokáže? Budeme umět Noeho povzbudit, aby stavbu dokončil včas? A co to znamená, když se nad světem objeví duha?

Ačkoli se v programu setkáváme se starozákonním příběhem, biblická motivika se nijak nerozvíjí. Příběh Noeho nám pomáhá k tomu, abychom si uvědomili, jak důležité je táhnout za jeden provaz, a že zamyslet se sám nad sebou je taky občas potřeba. Pomocí metod dramatické výchovy se děti samy stanou těmi, kdo vstoupí do pradávného příběhu a budou ho moci ovlivnit.

Podle knihy Ivany Pecháčkové O potopě světa, ilustrace Petra Josefína Stibitzová (Meander, 2017).

Základní zaměření: Rozvoj čtenářské gramotnosti, rozvoj empatie a kreativity, spolupráce.

Hlavní cíle programu: Posílit pozitivní vztah dětí ke čtení, seznámit se starozákonním příběhem, porozumět čtenému textu.

Používané techniky: Četba, uvolňovací a rozehřívací techniky, reflexe, hra v roli.Prožitkem formujeme osobnost

 

Hledáme nové dobrovolníky pro program Na cestě na školní rok 2019/2020!

e-mail: info@sdruzenid.cz

zakázky: programy@sdruzenid.cz nebo +420 733 104 076


všechny kontakty