Sdružení D
odebírat novinky facebook

Střední škola

(fotogalerie naleznete uvnitř jednotlivých programů)

ARTPROTEST

„Je snad aktivismus luxusem privilegovanější části společnosti?“
(9. ročník ZŠ a 1.–2. ročník SŠ, 2 vyučovací hodiny)

Nejen texty, ale i celá tvorba britské skupiny Fun-da-mental, která je inspirací pro tento program, jsou provokativní. Snaží se řešit problémy konzumního přístupu k životu, víry, chudoby třetího světa. V rámci programu se studenti seznamují se zajímavou dokumentární tvorbou, hudbou, především však s uměleckou formou protestu. Sami pak mají možnost vyjádřit se k problémům, které vnímají ve svém vlastním okolí, k hodnotám lidského života, ke smyslu umělecké tvorby. Na program je vhodné navázat další společnou aktivitou, která podpoří angažovanost studentů (např. návštěvou neziskových organizací, zhlédnutím výstavy nebo filmové projekce, uspořádáním společné třídní nebo školní akce, besedy, apod.).

Základní zaměření: Podpora sociálního cítění a schopnosti hájit vlastní názory, podpora multikulturality.
Hlavní cíle programu: Posílit schopnost vyjádřit svůj vlastní názor, občanský postoj, zamýšlet se nad vlastní angažovaností v prostředí, kde žiji, posílit přijetí názorové různosti.
Používané techniky: Uvolňovací techniky, hry pro navázání spolupráce, audiovizuální techniky, reflexe, diskuze.Prožitkem formujeme osobnost

 

Hledáme nové dobrovolníky pro program Na cestě na školní rok 2019/2020!

e-mail: info@sdruzenid.cz

zakázky: programy@sdruzenid.cz nebo +420 733 104 076


všechny kontakty