Sdružení D
odebírat novinky facebook

Prevence pro 2. stupeň ZŠ

CELÉ LÉTO V JEDINÉM DNI

„Všechno to byla jen legrace, no ne?“
(preventivní program pro 5.–7. ročník ZŠ, 3 vyučovací hodiny)


Margot a její spolužáci žijí na planetě V, kde téměř stále prší a Slunce vychází jen jednou za sedm let. Margot ale na rozdíl od ostatních dětí ještě nedávno žila na Zemi a nemůže si na nový domov zvyknout. Teskní, chová se jinak než ostatní spolužáci a někteří ji proto dost nemají rádi. Stane se obětí šikany?
V programu inspirovaném stejnojmennou povídkou Raye Bradburyho si děti mohou vyzkoušet, jak je někdy snadné nechat se pod pláštíkem legrace strhnout k výsměchu a ubližování druhým.


Základní zaměření: Prevence šikany, osobnostní růst, ochrana zdraví.
Hlavní cíle programu: Seznámit se s vhodnými způsoby, jak zabránit šikaně, rozvinout empatii, naučit se respektovat odlišnosti.
Používané techniky: Uvolňovací techniky, hry pro navázání spolupráce, trénink empatie, improvizace, hra v roli, lektor v roli, řešení modelových situací, reflexe, diskuze.

 

OUTSIDER ANEB JAK Z TOHO VEN

„Tohle nemůžeme nechat být.“
(6.–8. ročník ZŠ, 2 vyučovací hodiny)

Zdeněk každodenně čelí násilnickým útokům Michalovy party, která ohrožuje jeho psychické i fyzické zdraví. Program nabízí možnost nanečisto prožít a procítit, jak nesnadné je vymanit se z rozbujelé šikany. Zamýšlí se nad možnostmi pomoci obětem násilí a nad způsoby, jak pracovat s agresorem a obnovit zdraví kolektivu.
Pozor! Program lze realizovat také ve variantě, která se zabývá multikulturními otázkami.

Základní zaměření: Prevence šikany, osobnostní růst, ochrana zdraví, (podpora multikulturality).
Hlavní cíle programu: Seznámit se s vhodnými způsoby pomoci obětem šikany, rozvinout empatii, naučit se respektovat odlišnosti.
Používané techniky: Uvolňovací techniky, hry pro navázání spolupráce, trénink empatie, vytváření živých obrazů, improvizace, hra ve skupinové roli, lektor v roli, řešení modelových situací, reflexe, diskuze.

ZASE JÁ?

„Už se to tady vážně nedá vydržet.“
(6.–9. ročník ZŠ, 3 vyučovací hodiny)

Program je připravený formou divadla fórum, která umožňuje divákům stát se přímými aktéry příběhu a změnit chování protagonisty tak, aby se děj odvíjel k pozitivnějšímu konci.
Jirka je docela normální kluk, najednou se mu ale v životě začaly objevovat problémy s rodiči, ve škole i s kamarády. Jak je řešit? A nebo ještě lépe – jak jim předcházet? To vše si mohou účastníci vyzkoušet na vlastní kůži – v roli našeho Jirky. Nebojte se vyjádřit svůj názor, konfrontovat ho s ostatními, hledat řešení, zkusit si ho v modelových situacích nanečisto a mít tak možnost zvážit vše do důsledků.

Základní zaměření: Prevence závislostí, prevence sociálního vyloučení, ochrana zdraví, osobnostní růst.
Hlavní cíle programu: Posílit schopnost řešit krizové situace, osvojit si respektující chování a empatii.
Používané techniky: Uvolňovací techniky, hry pro navázání spolupráce, živý sociogram, improvizace, žáci v roli, lektor v roli, řešení modelových situací, horké křeslo, reflexe, diskuze.

 

JSEM V TOM SAMA…

„Vždyť to začalo tak jednoduše. Anička jen prozradila své nejlepší kamarádce heslo na Facebook.“
(8.–9. ročník ZŠ, 2 vyučovací hodiny)

Skutečný příběh Anny, který nemusel dopadnout zdaleka tak tragicky, kdyby… Žáci se seznamují s problematikou kyberšikany, s počátky jejího vzniku i s možnými následky. Učí se rozlišovat tenkou hranici mezi soukromým, veřejným, intimním a omezujícím. To vše v roli i mimo ni.

Základní zaměření: Prevence kyberšikany, ochrana zdraví, osobnostní růst.
Hlavní cíle programu: Naučit se bezpečnému chování na internetu, posílit orientaci ve způsobech pomoci v případě kyberšikany, posílit empatii a sociální cítění.
Používané techniky: Uvolňovací techniky, hry pro navázání spolupráce, improvizace, žáci v roli, lektor v roli, řešení modelových situací, vytváření živých obrazů, audiovizuální techniky, reflexe, diskuze.

 

NEBOJ SE PROMLUVIT!

„Můžeme si na internetu dovolit opravdu všechno?“
(8.–9. ročník ZŠ, 3 vyučovací hodiny)

Program je připravený formou divadla fórum, která umožňuje divákům stát se přímými aktéry příběhu a změnit chování protagonisty tak, aby se děj odvíjel k pozitivnějšímu konci.
Příběhy mapují problematiku kyberšikany – např. poskytnutí intimního obsahu neznámé osobě na internetu a její následné zneužití nebo možné způsoby zastavení nenávistného útoku na internetu.
Každý z účastníků programu má možnost se do aktivního řešení situací zapojit, vyjádřit svůj názor, konfrontovat ho s ostatními, hledat řešení, diskutovat o něm a zvážit negativa i pozitiva dopadu.

Základní zaměření: Prevence kyberšikany, ochrana zdraví, osobnostní růst.
Hlavní cíle programu: Naučit se bezpečnému chování na internetu, posílit orientaci ve způsobech pomoci v případě kyberšikany, posílit empatii a sociální cítění, posílit schopnost respektovat odlišnosti.
Používané techniky: Uvolňovací techniky, hry pro navázání spolupráce, improvizace, žáci v roli, lektor v roli, řešení modelových situací, vytváření živých obrazů, audiovizuální techniky, seznámení s pravidly a doporučeními pro bezpečné chování na internetu, reflexe, diskuze.

 

PETŘIN PŘÍBĚH

„Mám to pod kontrolou…?“
(8.–9. ročník ZŠ a 1.–2. ročník SŠ, 2 vyučovací hodiny)

Petra experimentuje s různými drogami a dostává se do konfliktu se zákonem. Podaří se jí situaci zvládnout? Prožitkový program vychází ze skutečného příběhu mladé dívky. Věnuje se lidské potřebě prožívat extázi a katarzi, konfrontuje extázi přirozeně prožívanou s extází uměle navozovanou pomocí drog.

Základní zaměření: Prevence drogové závislosti, osobnostní růst, ochrana zdraví.
Hlavní cíle programu: Uvědomit si rizika experimentování s drogami, pojmenovat si vlastní přirozené zdroje příjemných zážitků, posílit schopnost empatie a sociálního cítění.
Používané techniky: Uvolňovací techniky, hry pro navázání spolupráce, žáci v roli, lektor v roli, řešení modelových situací, vytváření živých obrazů, trénink empatie, četba, reflexe a diskuze.

 

JSEM, KDO JSEM

„Začalo to tím, že se mě holky zeptaly, jestli jsem nepřibrala.“
(8.–9. ročník ZŠ, 2 vyučovací hodiny)

Program vychází ze skutečných příběhů několika dívek, využívá autentického videa dívky s poruchou příjmu potravy, materiálů z internetu a konzultací s psychologem. Upozorňuje na rizika spojená s přijímáním falešných vzorů, snaží se varovat před zdravotními následky způsobenými poruchami přijímání potravy. Přirozenou příběhovou formou a hrou v roli vede aktéry k zamyšlení se nad paradoxem ideálu a přirozenosti a posiluje zdravé přijetí sebe sama.

Základní zaměření: Ochrana zdraví, prevence rizikového chování, osobnostní růst.
Hlavní cíle programu: Posílit zdravé sebepřijetí, rozpoznat příznaky poruch příjmu potravy a umět vyhledat vhodnou pomoc.
Používané techniky: Uvolňovací techniky, hry pro navázání spolupráce, sociálně psychologické hry, žáci v roli, lektor v roli, řešení modelových situací, audiovizuální techniky, reflexe, diskuze.

 

DETEKTIVNÍ TÝM

„Chceš být jedním z nás? Konkurz právě začíná!“
(6. ročník ZŠ, celodenní adaptační výcvik – 8 vyučovacích hodin)

Chcete se stát členy nového týmu detektiva Pernera? Nebude to tak jednoduché – budete muset spojit všechny své síly, abyste vyřešili úkoly vašeho nového šéf-detektiva. Aby byla práce týmu úspěšná, je třeba dobře komunikovat, domluvit se, pomáhat si.
Dobrodružství, při kterém spolu vyřešíme spoustu záhad a naučíme se novým dovednostem podporujícím kooperaci, vzniklo na motivy knihy Luďka Brožka Záhady pro detektivy začátečníky.

Základní zaměření: Kooperace třídy, osobnostní růst, sociální rozvoj, podpora čtenářství.
Hlavní cíle programu: Přispět k vzájemnému poznávání dětí, formulovat si společně pravidla úspěšné komunikace a spolupráce, poskytnout prostor pro společně prožitou legraci a vybití energie, podpora soustředěné činnosti při společném překonávání překážek, podpořit vzájemnou akceptaci a budování důvěry.
Používané techniky: Uvolňovací techniky, hry pro navázání spolupráce, logické hry, četba, hry podporující čtenářskou gramotnost, outdoorové aktivity, hry posilující skupinovou spolupráci, cvičení posilující důvěru, žáci v roli, lektor v roli, reflexe, diskuze.

 

KÓD TURING

„Cesta k vítězství může být trnitá a vědomosti nebudou to jediné, co nám ji pomůže překonat.“
(Dvoudenní adaptační program pro nové kolektivy šestiletých a čtyřletých gymnázií či střední školy)

Dvoudenní adaptační program vznikl na motivy příběhu Alana Turinga, britského matematika a kryptoanalytika, který mimo jiné vědecké objevy prolomil kód používaný za druhé světové války k šifrování tajných údajů.

Studenti se během programu jednak blíže seznámí a také zkusí společně přijít na to, jak tajné zprávy dekódovat. Tentokrát ale nebudou stačit pouze jejich znalosti a dovednosti, klíčové budou také způsoby komunikace v týmu, spolupráce a vzájemná podpora. Společně se pokusí najít cestu, jak zůstat sami sebou a zároveň táhnout za jeden provaz.

Základní zaměření: Kooperace třídy, osobnostní růst, sociální rozvoj.
Hlavní cíle programu: Přispět k vzájemnému poznávání dětí, formulovat si společně pravidla úspěšné komunikace a spolupráce, poskytnout prostor pro společně prožitou legraci a vybití energie, podpora soustředěné činnosti při společném překonávání překážek.
Používané techniky: Uvolňovací a rozehřívací techniky, kooperativní cvičení a hry, improvizace, outdoorové aktivity, logické hry, řešení modelových situací, žáci v roli, lektor v roli, diskuze a reflexe.


Podívejte se také na naši nabídku osobnostně-rozvojových programůProžitkem formujeme osobnost

 

Hledáme nové dobrovolníky pro program Na cestě na školní rok 2019/2020!

e-mail: info@sdruzenid.cz

zakázky: programy@sdruzenid.cz nebo +420 733 104 076


všechny kontakty