Sdružení D
odebírat novinky facebook

Outsider aneb jak z toho ven

„Tohle nemůžeme nechat být.“
(6.–8. ročník ZŠ, 2 vyučovací hodiny)

Zdeněk každodenně čelí násilnickým útokům Michalovy party, která ohrožuje jeho psychické i fyzické zdraví. Program nabízí možnost nanečisto prožít a procítit, jak nesnadné je vymanit se z rozbujelé šikany. Zamýšlí se nad možnostmi pomoci obětem násilí a nad způsoby, jak pracovat s agresorem a obnovit zdraví kolektivu.
Pozor! Program lze realizovat také ve variantě, která se zabývá multikulturními otázkami.

Základní zaměření: Prevence šikany, osobnostní růst, ochrana zdraví, (podpora multikulturality).
Hlavní cíle programu: Seznámit se s vhodnými způsoby pomoci obětem šikany, rozvinout empatii, naučit se respektovat odlišnosti.
Používané techniky: Uvolňovací techniky, hry pro navázání spolupráce, trénink empatie, vytváření živých obrazů, improvizace, hra ve skupinové roli, lektor v roli, řešení modelových situací, reflexe, diskuze.Fotogalerie:

Sdružení D: Outsider
Sdružení D: Outsider
Sdružení D: Outsider
Sdružení D: Outsider
Sdružení D: Outsider
Sdružení D: Outsider
Sdružení D: Outsider
Sdružení D: Outsider
Sdružení D: Outsider
Sdružení D: Outsider
Sdružení D: Outsider
Sdružení D: Outsider
Sdružení D: Outsider
Sdružení D: Outsider
Sdružení D: Outsider
Sdružení D: Outsider
Sdružení D: Outsider aneb Jak z toho ven
Sdružení D: Outsider aneb Jak z toho ven

Prožitkem formujeme osobnost

 

Hledáme nové dobrovolníky pro program Na cestě na školní rok 2019/2020!

e-mail: info@sdruzenid.cz

zakázky: programy@sdruzenid.cz nebo +420 733 104 076


všechny kontakty