Sdružení D
odebírat novinky facebook

Prevence pro MŠ a 1. stupeň ZŠ

PŘÍBĚH PANA TYDÝTA 

Ahoj, já jsem Tydýt, chci si s vámi užít! I když jsem jiný a moná trochu divný..."
(poslední ročník MŠ a 1.–2. ročník ZŠ, 2 vyučovací hodiny – lze i rozdělit)

Malá Amálka slaví narozeniny a přeje si jedinou věc. Plyšáka, který by byl úplně jiný než všechny ostatní hračky. Dočká se svého vysněného kamaráda s podivným jménem i vzhledem. Jiné hračky ho však mezi sebe nepřijmou. Tak se zklamaný a nazlobený pan Tydýt vydává hledat, kým vlastně je a ke komu patří. Amálka pláče, ostatní hračky si uvědomí svůj díl viny a vydají se Tydýta hledat. Začíná cesta plná nástrah a dobrodružství. Ukáže se, že se vlastně všichni potýkáme s nějakou svou jinakostí, budeme muset překonat svá vlastní omezení. Zvládneme přijmout se takoví, jací jsme a přijmout i toho druhého vedle sebe?

Interaktivní program o odlišnosti, přijetí, kamarádství a pravých životních hodnotách. Součástí zakázky může být i seminář pro pedagogy a soubor metodického materiálu – dle domluvy.

Základní zaměření: Inkluze, osobnostní růst, kreativita, růst emoční inteligence, spolupráce.
Hlavní cíle programu: Rozpoznat důležité životní hodnoty, posílit toleranci k odlišnosti, rozvíjet skupinovou spolupráci, poskytnout dětem prostor pro společný zážitek prostřednictvím jejich zapojení do příběhu.
Používané techniky: Uvolňovací a rozehřívací techniky, vyprávění, rytmické hry a cvičení, divadelní techniky, hra ve skupinové roli, lektor v roli, reflexe, diskuze.

 

MÉĎOVÉ

„Pohádka plná průšvihů aneb co s Maruškou?!“
(1.–3. ročník ZŠ, 2 vyučovací hodiny)

Strukturovaný dramatický program pro děti mladšího školního věku vycházející z klasické pohádky Maruška a medvědi. Co s tím, když něco provedu – třeba poškodím cizí věc nebo něco ukradnu, i když to třeba nebylo se zlým úmyslem? Jaké to je, být v kůži rodičů, když to se mnou řeší? Jaké jsou možnosti nápravy? Je možné průšvihu předcházet? Budeme improvizovat, tvořit, spolupracovat, řešit situace, trénovat vyjadřovací schopnosti, rozvíjet sociální dovednosti a fantazii. Nakonec navíc vytvoříme pro jednoho z hrdinů malý dárek.

Základní zaměření: Prevence rizikového chování napříč různými typy, osobnostní růst, rozvoj emoční inteligence a vyjadřovacích schopností, kreativita.
Hlavní cíle programu: Uvědomit si rizika nežádoucího chování, nebát se přiznat chybu a napravit ji. Zvýšit dovednost dětí umět si poradit v životních situacích.
Používané techniky: Uvolňovací a rozehřívací techniky, vytváření živých obrazů, řešení modelových situací, žáci v roli, lektor v roli, výtvarné aktivity, reflexe, diskuze.

 

"NEJ" TŘÍDA NA ŠKOLE

"Jak lži, pomluvy a urážky komplikují život…"

(3.-5. ročník ZŠ, 3 vyučovací hodiny)

Ema, Izi a Erik spolu chodí do třídy. Jsou dny, kdy vám připadají jako ta nejlepší parta, ale vzápětí to vypadá úplně jinak. Protože někdy si spolu povídají a hrají a jindy jsou rozhádaní, uráží se a ubližují si.

Děti se v programu mají možnost zamyslet nad tím, jaké způsoby chování jim pomáhají udržet přátelství, rozvíjí soudržnost skupiny a jaké jsou způsoby zdravého sebeprosazení.

Program je připravený oblíbenou formou divadla fórum. Žáci si v úvodních hrách nejprve vyzkoušejí improvizaci v rolích a pak mohou svými návrhy a vstupy do rolí protagonistů ovlivnit jednotlivé situace i vyústění modelového příběhu.

Základní zaměření: Osobnostní růst, rozvoj komunikačních schopností, podpora koheze kolektivu.

Hlavní cíle programu: Osvojit si chování podporující schopnost navazovat přátelství, udržovat dobré vztahy, osvojit si respektující chování, naučit se řešit problémy nekonfliktní cestou.

Používané techniky: Uvolňovací a rozehřívací techniky, trénink improvizace, řešení modelových situací, hry v rolích, reflexe.

 

KRYŠTOFE, NEBLBNI!

„Člověk přece nechce být celý život zavřený v kufru…“
(3.–5. ročník ZŠ, 2 vyučovací hodiny)

Devítiletý Kryštof sedí vysoko na skále a odmítá slézt dolů. Je mu zima, stmívá se, ale on tvrdohlavě dřepí ve výšinách a vzpomíná, co ho k tomu vedlo. Proč se pohádal s nejlepším kamarádem, proč od nich táta odešel…? Program vznikl na motivy knihy Ivy Procházkové Kryštofe, neblbni a slez dolů! Pomáhá dětem mladšího školního věku konstruktivně řešit problémy a ukazuje, jaké komplikace přináší unáhlené jednání. Lekce o přátelství a vzájemné pomoci.

Základní zaměření: Osobnostní růst, rozvoj emoční inteligence, ochrana zdraví, posílení přátelství prostřednictvím prožitku v krizové situaci, rozvoj vyjadřovacích schopností, podpora čtenářství.
Hlavní cíle programu: Naučit se řešit problémy s kamarády nebo v rodině konstruktivně a nekonfliktní cestou, posílit schopnost pomoct kamarádovi v nesnázích.
Používané techniky: Uvolňovací a rozehřívací techniky, trénink empatie, vytváření živých obrazů, řešení modelových situací, žáci v roli, hra ve skupinové roli, lektor v roli, reflexe, diskuze.

 

HUSTEJ NET

„Na internetu je to jako v pohádce. Není skutečný, ale když dodržíme pravidla, dobro zvítězí."
(3.–5. ročník ZŠ, 2 vyučovací hodiny)

Program zábavnou a hravou formou seznamuje mladší školní děti s nástrahami internetu. Prostřednictvím sociálně psychologických her a dramatických her a diskusí, prozkoumají děti několik situací ze života, budou mít příležitost spolupracovat ve skupinách a zamýšlet se nad pravidly komunikace a bezpečného využívání internetu.

Základní zaměření: Prevence kyberšikany a netolismu, osobnostní růst, rozvoj emoční inteligence a vyjadřovacích schopností, kreativita.
Hlavní cíle programu: Zamezit neuváženému chování na internetu, seznámit se s pravidly bezpečného užívání internetu, zorientovat se v možných způsobech pomoci v případě kybernetického útoku.
Používané techniky: Uvolňovací a rozehřívací techniky, sociálně psychologické hry, dramatické techniky, improvizace, četba, reflexe, diskuze.

 

JONATHAN A R.S.B.

„Zaplať, nebo budou potíže…“
(3.–6. ročník ZŠ, 2 vyučovací hodiny)

Desetiletého Jonathana, jehož rodiče odjedou na delší dobu do zahraničí, začíná obtěžovat skupina deváťáků. Vykutálená partička neváhá vyválet v bahně každého, kdo odmítne zaplatit vymáhaný obnos. Dokáže se jim Jonathan ubránit? Brian Jacques, autor povídky, na jejíž motivy program vznikl, zapojil do realistického příběhu i prvky magie a sci-fi. Program pomáhá dětem mladšího školního věku hledat účinné formy obrany proti šikaně.

Základní zaměření: Osobnostní růst, prevence šikany, ochrana zdraví, rozvoj vyjadřovacích schopností, podpora čtenářství.
Hlavní cíle programu: Umět se orientovat ve způsobech pomoci obětem šikany, rozvinout empatii.
Používané techniky: Uvolňovací a rozehřívací techniky, vytváření živých obrazů, řešení modelových situací, žáci v roli, lektor v roli, hra ve skupinové roli, četba, reflexe, diskuze.

 

NA JEDNOM PRKNĚ

„Na ostrov Gnózos, na jedné lodi. Splníme důležité poslání?“
(3.–6. ročník ZŠ, celodenní adaptační výcvik – 8 vyuč. hodin nebo zkrácená verze 3 vyuč. hodiny)

Prkno jako prám, na kterém plujeme a objevujeme. Prkno jako snowboard aneb pojďme si zablbnout. Prkno jako trám, na kterém se zachraňujeme. Prkno jako prostředek cesty a domluvy – aneb jak komunikovat, domluvit se, pomáhat si a dospět ke společnému úspěchu. Poputujeme říší fantazie, zažijeme při tom spoustu dobrodružství a naučíme se novým dovednostem podporujícím kooperaci.

Základní zaměření: Kooperace třídy, osobnostní růst, sociální rozvoj.
Hlavní cíle programu: Přispět k vzájemnému poznávání dětí, formulovat si společně pravidla úspěšné komunikace a spolupráce, poskytnout prostor pro společně prožitou legraci a vybití energie, podpora soustředěné činnosti při společném překonávání překážek.
Používané techniky: Uvolňovací a rozehřívací techniky, kooperativní cvičení a hry, improvizace, outdoorové aktivity, logické hry, řešení modelových situací, žáci v roli, lektor v roli, diskuze a reflexe.


Podívejte se také na naši nabídku osobnostně-rozvojových programůProžitkem formujeme osobnost

 

Hledáme nové dobrovolníky pro program Na cestě na školní rok 2019/2020!

e-mail: info@sdruzenid.cz

zakázky: programy@sdruzenid.cz nebo +420 733 104 076


všechny kontakty