Sdružení D
odebírat novinky facebook

"Nej" třída na škole

"Jak lži, pomluvy a urážky komplikují život…"
(3.-5. ročník ZŠ, 3 vyučovací hodiny)

Ema, Izi a Erik spolu chodí do třídy. Jsou dny, kdy vám připadají jako ta nejlepší parta, ale vzápětí to vypadá úplně jinak. Protože někdy si spolu povídají a hrají a jindy jsou rozhádaní, uráží se a ubližují si.

Děti se v programu mají možnost zamyslet nad tím, jaké způsoby chování jim pomáhají udržet přátelství, rozvíjí soudržnost skupiny a jaké jsou způsoby zdravého sebeprosazení.

Program je připravený oblíbenou formou divadla fórum. Žáci si v úvodních hrách nejprve vyzkoušejí improvizaci v rolích a pak mohou svými návrhy a vstupy do rolí protagonistů ovlivnit jednotlivé situace i vyústění modelového příběhu.

Základní zaměření: Osobnostní růst, rozvoj komunikačních schopností, podpora koheze kolektivu.

Hlavní cíle programu: Osvojit si chování podporující schopnost navazovat přátelství, udržovat dobré vztahy, osvojit si respektující chování, naučit se řešit problémy nekonfliktní cestou.

Používané techniky: Uvolňovací a rozehřívací techniky, trénink improvizace, řešení modelových situací, hry v rolích, reflexe.

 Prožitkem formujeme osobnost

 

Hledáme nové dobrovolníky pro program Na cestě na školní rok 2019/2020!

e-mail: info@sdruzenid.cz

zakázky: programy@sdruzenid.cz nebo +420 733 104 076


všechny kontakty