Sdružení D
odebírat novinky facebook

Prevence pro střední školy

KELLY A ANNA

„Můj život je roztříštěn…“
(9. ročník ZŠ a 1.–2. ročník SŠ, 2 vyučovací hodiny)

Kelly se musí rozhodnout, zda udá agresory rasistického útoku… Anna Franková se v tajném přístěnku skrývá před smrtí, kterou jejímu národu přisoudili nacisté… Účastníci programu tentokrát putují napříč historií, aby prozkoumali dva odlišné a přitom si tak blízké osudy. Aby nanečisto prožili destruktivní následky rozbujelé šikany a uvědomili si nutnost postavit se proti jakékoli formě rasismu.
Příběh je částečně inspirován autentickým Deníkem Anny Frankové.

Základní zaměření: Prevence rasismu a xenofobie, osobnostní růst, etická výchova, podpora multikulturality, podpora čtenářství.
Hlavní cíle programu: Preventivně působit v oblasti xenofobních a rasistických postojů, posílit morální postoje a odvahu angažovat se.
Používané techniky: Uvolňovací techniky, hry pro navázání spolupráce, četba, řešení modelových situací, žáci v roli, improvizace, řešení modelové situace, hra ve skupinové roli, reflexe, diskuze.

ŠÍP ČASU

„Pomáháme či škodíme, tvoříme či ničíme…? A co je vlastně zvěrstvo?“
(1.–3. ročník SŠ, 2 vyučovací hodiny)

Z deníku muže nacházejícího se v kómatu postupně odhalujeme, že jde o nacistického válečného zločince. Později máme možnost napsat dopis, který jeho zločiny odhalí, pojmenuje jejich nebezpečnost a zrůdnost. Program na příběh z nacistického Německa navazuje dokumentem, který mapuje jednu z větví současného hnutí skinheads. Mladí zfanatizovaní lidé se hlásí k ideologii nacismu a popírají holokaust. Matky malých dětí hovoří o čistotě bílé rasy a obhajují násilné útoky vůči jiným etnikům. Na závěr vedená diskuze se snaží vést studenty k nutnosti postavit se proti podobným tendencím ve společnosti.

Základní zaměření: Prevence rasismu, neonacismu a dalších extremistických postojů a xenofobie, osobnostní růst, etická výchova, podpora multikulturality.
Hlavní cíle programu: Vést studenty k uvědomění nebezpečí rasismu v současné společnosti, seznámit se se skutečnostmi holocaustu a rasové nadřazenosti, z níž vycházel nacismus, vést studenty k uvědomování popírání holocaustu jako jednoho ze zdrojů extremismu, upozornit na rizika spojená s vysokou mírou tolerance společnosti k rasismu.
Používané techniky: Uvolňovací techniky, hry pro navázání spolupráce, audiovizuální techniky, slovesná tvorba, četba v roli, reflexe, diskuze.

CESTA ZPÁTKY

„Co dělají náctiletí, aby byli cool a in?“
(1.–2. ročník SŠ, 2 vyučovací hodiny)

Kristýna vše řeší pomocí drog. Nemá oporu v rodině, a tak se v necelých čtrnácti letech stává závislou na heroinu. Studenti během programu hledají způsoby, jak podpořit kamarádku, která se snaží skončit s drogovou závislostí, a najít cestu zpět do normálního života. Zamýšlí se nad vlastními „závislostmi“ a možnostmi, jak se s nimi vypořádat. Program je částečně inspirován knihou My děti ze stanice ZOO autorky Christiany F.

Základní zaměření: Prevence drogové závislosti, osobnostní růst, ochrana zdraví, podpora čtenářství.
Hlavní cíle programu: Uvědomit si příčiny vzniku závislosti, rizika spojená se závislostí, a důsledky se
závislostí spojené, podnítit k vyhledání efektivní pomoci v krizové situaci, seznámit se se zajímavou knihou.
Používané techniky: Uvolňovací techniky, hry pro navázání spolupráce, řešení modelových situací, etuda na zadané téma, vytváření živých obrazů, žáci v roli, lektor v roli, hra ve skupinové roli, písemný záznam sebereflexe spojené s příběhem, četba, reflexe, diskuze.


Podívejte se také na naši nabídku osobnostně-rozvojových programůProžitkem formujeme osobnost

 

Hledáme nové dobrovolníky pro program Na cestě na školní rok 2019/2020!

e-mail: info@sdruzenid.cz

zakázky: programy@sdruzenid.cz nebo +420 733 104 076


všechny kontakty