Sdružení D
odebírat novinky facebook

Kelly a Anna

„Můj život je roztříštěn…“
(9. ročník ZŠ a 1.–2. ročník SŠ, 2 vyučovací hodiny)

Kelly se musí rozhodnout, zda udá agresory rasistického útoku… Anna Franková se v tajném přístěnku skrývá před smrtí, kterou jejímu národu přisoudili nacisté… Účastníci programu tentokrát putují napříč historií, aby prozkoumali dva odlišné a přitom si tak blízké osudy. Aby nanečisto prožili destruktivní následky rozbujelé šikany a uvědomili si nutnost postavit se proti jakékoli formě rasismu.
Příběh je částečně inspirován autentickým Deníkem Anny Frankové.

Základní zaměření: Prevence rasismu a xenofobie, osobnostní růst, etická výchova, podpora multikulturality, podpora čtenářství.
Hlavní cíle programu: Preventivně působit v oblasti xenofobních a rasistických postojů, posílit morální postoje a odvahu angažovat se.
Používané techniky: Uvolňovací techniky, hry pro navázání spolupráce, četba, řešení modelových situací, žáci v roli, improvizace, řešení modelové situace, hra ve skupinové roli, reflexe, diskuze.Fotogalerie:

Sdružení D: Kelly a Anna
Sdružení D: Kelly a Anna
Sdružení D: Kelly a Anna
Sdružení D: Kelly a Anna
Sdružení D: Kelly a Anna
Sdružení D: Kelly a Anna
Sdružení D: Kelly a Anna
Sdružení D: Kelly a Anna
Sdružení D: Kelly a Anna
Sdružení D: Kelly a Anna

Prožitkem formujeme osobnost

 

Hledáme nové dobrovolníky pro program Na cestě na školní rok 2019/2020!

e-mail: info@sdruzenid.cz

zakázky: programy@sdruzenid.cz nebo +420 733 104 076


všechny kontakty