Sdružení D
odebírat novinky facebook

Ohniskový program selektivní prevence

(pro 5.– 9. ročník ZŠ nebo odpovídající ročníky víceletých gymnázií)

Selektivní primární prevence rizikového chování pro jeden třídní kolektiv.

Tři až čtyři setkání jsou zaměřena na ohniska rizikového chování týkající se jednotlivců, skupiny či celé třídy a zajišťují dostatečnou analýzu třídního kolektivu s preventivními i následnými opatřeními.

OPSP přispívá k rozvoji sociálních dovedností dětí, zanalyzuje problémové ohnisko ve třídě (definuje ohrožené jednotlivce v kolektivu, silné jedince, postihne také subjektivní pocity žáků ve třídě). Poté, co je třídní učitel (příp. spolu s metodikem prevence, vedením školy) seznámen o situaci ve třídě, jsou mu představeny také možné způsoby řešení rizikových situací a následná podpora narovnání zdravých vztahů ve třídě.

Konečná cena balíčku dle aktuálního ceníku programů.

1. setkání: SOCIOMETRICKÁ INTERAKCE + SBĚR DOTAZNÍKOVÝCH DAT (3 vyuč. hodiny):

2. setkání: REFLEXNÍ SETKÁNÍ (2 + 1 vyuč. hodina):

3. setkání: SPECIÁLNÍ INTERAKTIVNÍ PROŽITKOVÝ PROGRAM (3 vyuč. hodiny):

4. setkání: PODPORA PRÁCE S OHNISKEM (max. 5 vyuč. hodin, možno čerpat volitelně)Prožitkem formujeme osobnost

 

Hledáme nové dobrovolníky pro program Na cestě na školní rok 2019/2020!

e-mail: info@sdruzenid.cz

zakázky: programy@sdruzenid.cz nebo +420 733 104 076


všechny kontakty