Sdružení D
odebírat novinky facebook

Roční preventivní program

 • RPP pro 1. stupeň ZŠ
 • RPP pro 2. stupeň ZŠ


 • RPP pro 1. stupeň ZŠ:

  Roční preventivní programy pro 1. stupeň ZŠ nabízíme ve všeobecné i selektivní formě s tímto tematickým zaměřením:
  - prevence šikany a kyberšikany, podpora kamarádství a dobrých vztahů ve třídě

  Specifická všeobecná prevence

  Tři setkání po třech vyučovacích hodinách zajišťují dostatečné primárně-preventivní působení na postoje dětí k danému typu rizikového chování tak, aby mu mohlo být předcházeno. Vhodnými interaktivními a atraktivními technikami a postupy program pomáhá předcházet vzniku rizikového chování, rozvíjí sociální dovednosti dětí, informuje o možných způsobech řešení rizikových situací a o následné pomoci v případě výskytu rizikového chování specifického typu.
  Lektoři programu poskytnou tř. učiteli nebo školnímu metodikovi prevence závěrečné písemné zhodnocení spolupráce se třídou (průběžný vývoj spolupráce budou konzultovat po každém z jednotlivých setkání).
  Součástí Ročního preventivního programu s všeobecným specifickým zaměřením (bez ohledu na téma) je také možnost konzultací s psychologem (5 vyuč. hodin).

  První setkání: Interaktivní cvičení a hry (3 vyuč. hodiny) – sociometricky laděné aktivity mají za cíl prolomit bariéry mezi žáky a lektory, dovolí dětem zvyknout si na užívané techniky. Pomocí tréninku zdravé sebeúcty a respektujícího chování žáci posílí schopnost formulovat svoje myšlenky a pocity, hry a cvičení zároveň upevní skupinovou spolupráci a komunikaci, posílí vztahy ve třídě a vzájemnou toleranci.
  Druhé a třetí setkání: Strukturované drama s prvky osobnostně-sociální výchovy (3 vyuč. hodiny) – kombinací vhodných technik dosahuje program pozitivního formování postojů a hodnot žáků, které pomáhají předcházet nebo zamezit projevům rizikového chování.

  Programy napříč setkáními využívají hlavně následující techniky: Uvolňovací techniky, hry pro navázání spolupráce, sociálně psychologické hry, kreativní techniky, hraní rolí, řešení modelových situací, reflexe a diskuze.

  Specifická selektivní prevence

  Je vhodná zejména pro kolektivy, v nichž se již v malé míře objevilo rizikové chování některých členů nebo hrozí kontakt s rizikovým chováním u spřízněných osob mimo kolektiv.
  Forma programu se od všeobecné liší v tom, že vedoucí primární prevence Sdružení D (případně zastupující osoba kvalifikovaná pro tuto činnost) na základě rozhovoru s tř. učitelem nebo školním metodikem prevence určí, jak se bude v konkrétním problematickém kolektivu postupovat, a to ještě před započetím realizace jednotlivých setkání. V rámci prvního setkání se třídou bude přítomen psycholog, který diagnostikuje stav skupiny a bude tř. učiteli nebo školnímu metodikovi k dispozici ke konzultacím (5 vyuč. hodin).

  RPP pro 2. stupeň ZŠ:

  Roční preventivní programy pro 2. stupeň ZŠ nabízíme ve všeobecné i selektivní formě s tímto tematickým zaměřením:
  - prevence šikany a kyberšikany,
  - prevence projevů rasismu a xenofobie,
  - prevence závislostního chování,
  - prevence rizikového chování napříč různými typy

  Specifická všeobecná prevence

  Tři setkání po třech vyučovacích hodinách zajišťují dostatečné primárně-preventivní působení na postoje dětí k danému typu rizikového chování tak, aby mu mohlo být předcházeno. Vhodnými interaktivními a atraktivními technikami a postupy program pomáhá předcházet vzniku rizikového chování, rozvíjí sociální dovednosti dětí, informuje o možných způsobech řešení rizikových situací a o následné pomoci v případě výskytu rizikového chování specifického typu.
  Lektoři programu poskytnou tř. učiteli nebo školnímu metodikovi prevence závěrečné písemné zhodnocení spolupráce se třídou (průběžný vývoj spolupráce budou konzultovat po každém z jednotlivých setkání).
  Součástí Ročního preventivního programu s všeobecným specifickým zaměřením (bez ohledu na téma) je také možnost konzultací s psychologem (5 vyuč. hodin).

  První setkání: Interaktivní cvičení a hry (3 vyuč. hodiny) – sociometricky laděné setkání má za cíl prolomit bariéry mezi žáky a lektory, dovolí dětem zvyknout si na užívané techniky. Pomocí tréninku zdravé sebeúcty a respektujícího chování žáci posílí schopnost formulovat svoje myšlenky a pocity, hry a cvičení zároveň upevní skupinovou spolupráci a komunikaci, posílí vztahy ve třídě a vzájemnou toleranci.
  Druhé setkání: Strukturované drama s prvky osobnostně-sociální výchovy (3 vyuč. hodiny) – kombinací vhodných technik dosahuje program pozitivního formování postojů a hodnot žáků, které pomáhají předcházet nebo zamezit projevům rizikového chování.
  Třetí setkání: Divadlo fórum (3 vyuč. hodiny) – program, v němž mohou účastníci sami svými návrhy a osobními vstupy ovlivnit další směřování modelového příběhu a tím ovlivnit jeho konec.

  Programy napříč setkáními využívají hlavně následující techniky: Uvolňovací techniky, hry pro navázání spolupráce, sociálně psychologické hry, kreativní techniky, hraní rolí, řešení modelových situací, reflexe a diskuze.

  Specifická selektivní prevence

  Je vhodná zejména pro kolektivy, v nichž se již v malé míře objevilo rizikové chování některých členů nebo hrozí kontakt s rizikovým chováním u spřízněných osob mimo kolektiv.
  Forma programu se od všeobecné liší v tom, že vedoucí primární prevence Sdružení D (případně zastupující osoba kvalifikovaná pro tuto činnost) na základě rozhovoru s tř. učitelem nebo školním metodikem prevence určí, jak se bude v konkrétním problematickém kolektivu postupovat, a to ještě před započetím realizace jednotlivých setkání. V rámci prvního setkání se třídou bude přítomen psycholog, který diagnostikuje stav skupiny a bude tř. učiteli nebo školnímu metodikovi prevence k dispozici ke konzultacím (5 vyuč. hodin).  Prožitkem formujeme osobnost

   

  Hledáme nové dobrovolníky pro program Na cestě na školní rok 2019/2020!

  e-mail: info@sdruzenid.cz

  zakázky: programy@sdruzenid.cz nebo +420 733 104 076


  všechny kontakty