Sdružení D
odebírat novinky facebook

Programy pro pedagogy

JAK DĚLAT DIVADLO S DĚTMI

(24 výukových hodin, pobytový kurz, 2 + 1 den)

Workshop pro pedagogy, volnočasové pracovníky a vůbec pro všechny, kteří se zajímají o dětské divadlo, poskytuje prostor pro odbornou konzultaci připravované divadelní inscenace.
Vedení dílny se ujme sehraná dvojice zkušených lektorek MgA. et Mgr. Alena Palarčíková a MgA. Ivana Němečková. Obě již mnoho let působí jako učitelky literárně-dramatického oboru na ZUŠ „Žerotín“ Olomouc, jejich inscenace opakovaně patří mezi oceňované na nejrůznějších divadelních přehlídkách.
Účastníci kurzu mají možnost doplnit si, prohloubit a utřídit praktické zkušenosti i teoretické poznatky pro fundovanou přípravu divadelní inscenace nebo pro realizaci veřejného vystoupení ve škole či v zájmovém kroužku. Nedílnou součástí kurzu je možnost konzultace vlastního dramatického scénáře či divadelního konceptu s lektorkami i s ostatními účastníky.
Po absolvování plných 24 hodin výuky dostanou všichni zúčastnění osvědčení o absolvování kurzu akreditovaném MŠMT (MSMT-10169/2014-1-356).

 

ZÁKLADNÍ PRINCIPY TVORBY POZITIVNÍHO TŘÍDNÍHO KLIMATU

(16 výukových hodin, 2 dny)

Protože věříme, že důležitým aspektem v preventivním působení na kolektiv je činnost pedagoga, nabízíme také dvoudenní kurz pro pedagogy. Náplň je vytvořena na míru spolupracující škole a zabývá se předpoklady pedagoga, jeho výbavou, zkušeností a intuicí, které jsou nezbytné k vedení minimálních preventivních programů na základních školách. Kurz postihuje jak teoretickou, tak praktickou oblast tvorby pozitivního třídního klimatu. Krok po kroku jsou účastníci vedeni ke zlepšení svých kompetencí v oblasti motivace, v problematice pravidel práce se skupinami, v principech respektujícího chování oproti neefektivním způsobům komunikace.
Kurz se zabývá také chováním učitele, které dokáže napomoci k ukázněnosti žáků nebo problematikou trestů. Součástí kurzu je nácvik empatické reakce a aktivního naslouchání a nácvik základních přístupů v jednání s agresivním člověkem.

Kurz je akreditován MŠMT ČR (MSMT-886/2016-1-142).

 

KURZ PRO PEDAGOGY K PROJEKTU PŘÍBĚH PANA TYDÝTA

(4 výukové hodiny, 1 půlden)

Kurz navazuje na program pro děti z posledního ročníku MŠ a 1. a 2. ročníku ZŠ Příběh pana Tydýta.
Po připomenutí základních principů inkluze a její odlišnosti od integrace se účastníci kurzu naučí jednoduché animaci plyšové hračky Tydýta, která je klíčová pro využití metodiky Příběh pana Tydýta při práci se třídou. Dále budou seznámeni s připravenou metodikou a v ní obsaženými cvičeními a s pracovními listy určenými k následné práci se třídou.
Metodika reflektuje následující inkluzivní témata: fyzický či mentální handicap, sociální inkluze, jiná národnost/kultura, řečová bariéra, hyperaktivita a další. Ke každému z témat jsou v metodice praktická cvičení a hry, které pomohou pedagogovi věnovat se těmto otázkám atraktivní, hravou formou. Techniky obsažené v metodice pro učitele rozvíjejí u dětí kamarádství, osobní kontakt, odvahu, poznání něčeho, co neznají a co není běžné, překonání bariér a předsudků.
V ceně kurzovného je plyšová hračka Tydýta, metodika pro práci se třídou a pracovní listy pro navazující práci se třídou.Prožitkem formujeme osobnost

 

Žijeme Beneficí!

e-mail: info@sdruzenid.cz

zakázky: programy@sdruzenid.cz nebo +420 733 104 076


všechny kontakty