Sdružení D
odebírat novinky facebook

Programy pro pedagogy

JAK DĚLAT DIVADLO S DĚTMI

(24 výukových hodin, pobytový kurz, 2 + 1 den)

Workshop pro pedagogy, volnočasové pracovníky a vůbec pro všechny, kteří se zajímají o dětské divadlo, poskytuje prostor pro odbornou konzultaci připravované divadelní inscenace.
Vedení dílny se ujme sehraná dvojice zkušených lektorek MgA. et Mgr. Alena Palarčíková a MgA. Ivana Němečková. Obě již mnoho let působí jako učitelky literárně-dramatického oboru na ZUŠ „Žerotín“ Olomouc, jejich inscenace opakovaně patří mezi oceňované na nejrůznějších divadelních přehlídkách.
Účastníci kurzu mají možnost doplnit si, prohloubit a utřídit praktické zkušenosti i teoretické poznatky pro fundovanou přípravu divadelní inscenace nebo pro realizaci veřejného vystoupení ve škole či v zájmovém kroužku. Nedílnou součástí kurzu je možnost konzultace vlastního dramatického scénáře či divadelního konceptu s lektorkami i s ostatními účastníky.
Po absolvování plných 24 hodin výuky dostanou všichni zúčastnění osvědčení o absolvování kurzu akreditovaném MŠMT (MSMT-10169/2014-1-356).

 

 

PRINCIPY SYSTÉMU PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ NA ZŠ A NIŽŠÍM STUPNI VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ ZAMĚŘENÉ NA TVORBU POZOTOVNÍHO TŘÍDNÍHO KLIMATU - základní kurz

(8 výukových hodin, 1 den, pouze pro pedagogické kolektivy z jedné školy)

 

Kurz je věnován práci se třídou, což je jeden ze základních principů primární prevence, který může pedagog ovlivňovat. Je cílený pro všechny pedagogické pracovníky dané školy – sborovna, aby měli prostor společně se zabývat touto problematikou, která je pro práci s dětmi na škole velmi důležitá.

Témata a aktivity, kterým se kurz více věnuje:

-          Co ovlivňuje pozitivní třídní klima

-          Fáze vývoje skupiny a třídního kolektivu

-          Základní sociometrické role ve třídě – psychodynamický model

-          Respektující chování

-          Aktivní naslouchání + nácvik

-          Nenásilná komunikace + nácvik

-          Pravidla práce se třídou

-          Třídnické hodiny jako pomoc při práci s dětmi

-          Hry, cvičení a sociogramy na stmelení třídy a spolupráci jak mezi žáky navzájem tak i mezi žákem a pedagogem

Kurz je veden převážně prakticky a vyžaduje aktivní účast všech přítomných. Součástí je metodický materiál včetně cvičení a her. Po absolvování kurzu obdrží účastníci osvědčení. Kurz vede zkušená lektorka Sdružení D.

Kurz je akreditován MŠMT ČR (MSMT-14991/2018-2-595).

 

 

PRINCIPY SYSTÉMU PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ NA 1. - 2. STUPNI ZŠ ZAMĚŘENÉ NA TVORBU POZITIVNÍHO TŘÍDNÍHO KLIMATU 

(16 výukových hodin, 2 dny, pouze pro pedagogické kolektivy z jedné školy)

 

Rozšířený základní kurz (viz. výše), ve kterém je kladen větší důraz na praktické osvojení teoretických poznatků prostřednictvím her a cvičení směřujících k budování bezpečného a pozitivního klimatu třídy.

 

Kurz je akreditován MŠMT ČR (MSMT-886/2016-1-142).

 

  

KURZ PRO PEDAGOGY K PROJEKTU PŘÍBĚH PANA TYDÝTA

(4 výukové hodiny, 1 půlden)

Kurz předchází prožitkovému programu pro děti z posledního ročníku MŠ a 1. a 2. ročníku ZŠ Příběh pana Tydýta. Tento program následně realizují ve třídě lektoři Sdružení D. Pedagogovi kurz slouží jako inspirace pro návaznou práci s dětmi po absolvování prožitkového programu.

Po připomenutí základních principů inkluze a její odlišnosti od integrace se účastníci kurzu naučí jednoduché animaci plyšové hračky Tydýta, která je klíčová pro využití metodiky Příběh pana Tydýta při práci se třídou. Dále budou pedagogové seznámeni s připravenou metodikou a v ní obsaženými cvičeními a s pracovními listy určenými k následné práci se třídou.

Metodika reflektuje následující inkluzivní témata: fyzický či mentální handicap, sociální inkluze, jiná národnost/kultura, řečová bariéra, hyperaktivita a další. Ke každému z témat jsou v metodice praktická cvičení a hry, které pomohou pedagogovi věnovat se těmto otázkám atraktivní, hravou formou. Techniky obsažené v metodice pro učitele rozvíjejí u dětí kamarádství, osobní kontakt, odvahu, poznání něčeho, co neznají a co není běžné, překonání bariér a předsudků.
K realizaci kurzu je potřeba mít dostatečný počet účastníků (např. v rámci daného ORP ve spolupráci s MAS nebo jednotlivců), v jejichž třídách bude následně prožitkový program Příběh pana Tydýta realizován.

V ceně kurzovného je plyšová hračka Tydýta, metodika pro práci se třídou a pracovní listy pro navazující práci se třídou.Prožitkem formujeme osobnost

 

Hledáme nové dobrovolníky pro program Na cestě na školní rok 2018/2019!

e-mail: info@sdruzenid.cz

zakázky: programy@sdruzenid.cz nebo +420 733 104 076


všechny kontakty