Sdružení D
odebírat novinky facebook

Program Na cestě

Vrstevnické provázení pro mládež z dětských domovů, náhradní rodinné péče a děti v péči OSPOD

Metoda vrstevnického provázení má kořeny v 60. letech v USA. Mladý dospělý (13–18 let) s plnoletým „starším bratrem“ společně tráví čas. Cílem je navázat vztah, který se může stát v životě mladistvého pilířem, o který se může opřít v obtížných životních situacích. Metoda je postavena na vytváření osobního vztahu a přebírání odpovědnosti za vlastní rozhodování, což jsou kvality, které život např. v dětském domově mladistvým příliš nepřináší. Děti si po boku vrstevníka - mentora snadněji osvojují dovednosti a vzorce chování potřebné pro samostatný život a nabírají díky pravidelným schůzkám potřebné zkušenosti.

Kdo jsou klienti programu? V současnosti cca 20-25 dětí a dospívajících ve věku 13–18 let, kteří často v tomto období řeší mnoho otázek a nemají ve svém okolí člověka, se kterým by si mohli popovídat. Hledají „parťáka“, který jim bude oporou, kamarádem a mentorem při jejich osamostatňování a dospívání.

Dobrovolník se s klientem setkává vždy na 2 hodiny týdně. Schůzky jsou zaměřeny různě, vždy však podle společné dohody obou zúčastněných. Jejich náplň může navazovat na individuální plán klienta, ve kterém si před vstupem do programu vytyčil konkrétní cíle, k nimž mu má vrstevnické doprovázení pomoci. Schůzky mohou reagovat i na aktuální potřeby mladého dospívajícího (např. pomoc při dokončení studia, při hledání práce nebo bydlení, pomoc s řešením osobních problémů apod.). V rámci schůzek také dochází k posilování kompetence klienta pro plánování různých aktivit, vyhledávání informací s nimi spojených (např. orientace v mapě, umět si zjistit otvírací dobu, vyhledat spojení MHD apod.), a to včetně finančního plánování.

Program individuálního vrstevnického provázení je doplněn také skupinovými preventivními a nácvikovými aktivitami např. na téma Životní cíle, Samostatné rozhodování, Diskriminace a xenofobie, Sebepoznání a kreativita, Prevence závislostí. Jedná se o společné programy s aktivním zapojením každého účastníka formou hry roli. Konají se většinou o víkendu, cca 7 x ročně.

Program vrstevnického provázení je akreditovanou dobrovolnickou službou Ministerstva vnitra ČR podle § 6 odst. 2 zák. č. 198/2002 Sb.

Chcete se také stát dobrovolníkem? Ozvěte se koordinátorovi Honzovi Němečkovi! Zde.

Leták program Na cestě

 Prožitkem formujeme osobnost

 

Hledáme nové dobrovolníky pro program Na cestě na školní rok 2019/2020!

e-mail: info@sdruzenid.cz

zakázky: programy@sdruzenid.cz nebo +420 733 104 076


všechny kontakty