Sdružení D
odebírat novinky facebook

Program Na cestě

Program Na cestě - vrstevnické provázení pro děti z dětských domovů

Díky projektu Kluby na cestě, realizovaném v období leden 2013 - červen 2015 ve vybraných dětských domovech Olomouckého kraje, jsme získali potřebnou zkušenost a pozitivní zpětnou vazbu, že naše metody práce jsou v práci s dětmi z dětských domovů vhodné. Program vrstevnického provázení se ukázal jako efektivní metoda přípravy na samostatný život mladistvých, kteří brzy domov opustí, a to především díky působení vzoru dobrovolníka. Děti si po jeho boku snadněji osvojují dovednosti a vzorce chování potřebné pro samostatný život a nabírají díky pravidelným schůzkám potřebné zkušenosti.
Metoda vrstevnického provázení má kořeny v 60. letech v USA. Mladý dospělý (15–18 let) s plnoletým „starším bratrem“ společně tráví čas. Cílem je navázat vztah, který se může stát v životě mladistvého pilířem, o který se může opřít v obtížných životních situacích. Metoda je postavena na vytváření osobního vztahu a přebírání odpovědnosti za vlastní rozhodování, což jsou kvality, které život v dětském domově mladistvým příliš nepřináší.

Dobrovolník se s klientem setkává vždy na 2 hodiny týdně. Schůzky jsou zaměřeny různě, vždy však podle společné dohody obou zúčastněných. Jejich náplň může navazovat na individuální plán klienta, ve kterém si před vstupem do programu vytyčil konkrétní cíle, k nimž mu má vrstevnické doprovázení pomoci. Schůzky mohou reagovat i na aktuální potřeby mladého dospívajícího (např. pomoc při dokončení studia, při hledání práce nebo bydlení, pomoc s řešením osobních problémů apod.). Obecně lze říci, že by se náplň setkání měla orientovat prosociálně a měla by podporovat klientovo zapojení do společnosti a vhodné trávení volného času (např. společná návštěva kulturních nebo sportovních zařízení). Dobrovolník má od organizace k dispozici přehled akcí a volných vstupů, které můžou podle dohodnutých pravidel s klientem využívat. Je také vhodné klienta seznamovat s prostředím, ve kterém se jednou bude pohybovat sám – např. učit ho při procházce městem vnímat úřady a instituce, které by mohl v budoucnu potřebovat apod. V rámci schůzek by mělo také docházet k posilování kompetence klienta pro plánování různých aktivit, vyhledávání informací s nimi spojených (např. orientace v mapě, umět si zjistit otvírací dobu, vyhledat spojení MHD apod.), a to včetně finančního plánování.

Naší povinností je zajistit kvalitní vedení této aktivity a nabídnout dobrovolníkům profesionální zázemí, tzn. zabezpečit nejen pracovní pozici koordinátora dobrovolníků, ale také individuální rozhovory a supervize dobrovolníků.
Dobrovolník bude koordinátorovi posílat po každé schůzce krátké informační zprávy o spolupráci s klientem. Koordinátor dobrovolníků zprávy zreflektuje a dá dobrovolníkům zpětnou vazbu. 
Skupinové supervize jsou pro dobrovolníky povinné, konají se jednou za 2 měsíce. Vede je psycholog a koordinátor dobrovolníků (příp. může jít o individuální rozhovor s psychologem nebo koordinátorem dobrovolníků). Dobrovolníci mohou na supervizi přijít s jakýmkoli problémem, mohou se podělit o radost, úspěch, o změnu plánů do budoucna, nebo o rekapitulaci toho, co se z klientova individuálního plánu daří následovat apod. V rámci supervizí bude probíhat také průběžné zhodnocení spolupráce dobrovolníka s koordinátorem.

Tento program vrstevnického provázení je akreditovanou dobrovolnickou službou Ministerstva vnitra ČR podle § 6 odst. 2 zák. č. 198/2002 Sb.

Chcete se také stát dobrovolníkem? Ozvěte se koordinátorovi Honzovi Němečkovi! Zde.

Leták pro provázené klienty

Leták pro provázející dobrovolníkyProžitkem formujeme osobnost

 

Připravujeme Poděs 2018!

e-mail: info@sdruzenid.cz

zakázky: programy@sdruzenid.cz nebo +420 733 104 076


všechny kontakty