Sdružení D
odebírat novinky facebook

Náš tým

Pavel Němeček

Ing. Pavel Němeček
ředitel, statutární zástupce, lektor

Absolvoval VŠE v Praze a rozšiřující studium dramatické výchovy na DAMU Praha. Externě učí fundraising na PdF UP v Olomouci, pravidelně koučuje fundraising, strategické plánování a vedení týmů v neziskovkách. Ve Sdružení D má Pavel na svědomí několik programů jako jejich autor a programy také lektoruje. Ale hlavně finančně řídí veškerou činnost organizace, takže je prostě k nezaplacení.

 

 

MgA. et Mgr. Alena Palarčíková

 

 

MgA. et Mgr. Alena Palarčíková
odborná garantka programů, lektorka

Alena absolvovala PdF UP v Olomouci, později také Katedru výchovné dramatiky na DAMU v Praze. Pracuje na ZUŠ „Žerotín“ Olomouc jako učitelka literárně-dramatického oboru. Vede semináře dramatické výchovy a interaktivních vyučovacích technik, pravidelně lektoruje také workshop Jak dělat divadlo s dětmi. Jako autorka nebo spoluautorka se podílela na všech programech Sdružení D. V našem týmu dlouhodobě zastává nejen místo lektorky programů napříč všemi věkovými skupinami, ale také místo odborné garantky. Konzultujeme s ní zkrátka všechno, co se týká naší lektorské práce nebo stavby programů.

 

 

Marcela Nesvadbová

Bc. Marcela Nesvadbová
metodička - koordinátorka, lektorka

Absolventka oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika Střední pedagogické školy v Přerově a oboru Dramatická výchova Lidové konzervatoře Východočeského kraje v Hradci Králové. Zkušenosti má také s vedením literárně-dramatického kroužku nebo jako pedagožka volného času. Kromě toho, že se podílela na tvorbě několika programů z naší programové nabídky, lektoruje programy pro 1. stupeň. Hlavně je ale nepostradatelnou koordinátorkou veškerých vzdělávacích programů pro děti i dospívající. Bez Marcely se neobejde ani jedna domluvená zakázka, ať už se realizuje v Dramacentru nebo ve škole.

 

 

Bc. Jan Němeček

Bc. Jan Němeček
vedoucí programu "Na cestě", lektor

Absolvoval obor Speciální pedagogika – dramaterapie na PdF UP v Olomouci. Lektoruje hlavně programy pro 1. stupeň a programy pro děti z dětských domovů. Podílel se na tvorbě metodik v rámci projektu Kluby Na cestě a zodpovědně se ujal také koordinace celého projektu. Jan je nepostradatelný pro dobrovolníky v programu Big Brother / Big Sister, se kterými komunikuje kdykoli je třeba – superviduje jejich práci s dětmi z dětských domovů, o něž se stará stejným způsobem. Zároveň si nenechá ujít příležitost lektorovat dětské divadelní dílny na Poděsu. Z kancelářské práce je jeho doménou fundraising a hledání nových grantových příležitostí.

 

Mgr. et MgA. Magdaléna Strejčková

MgA. et Mgr. Magdaléna Strejčková
vedoucí osobnostních a preventivních programů, lektorka

Magdaléna absolvovala obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ na PdF UP Olomouc a obor dramatická výchova na DAMU v Praze. Svou několikaletou praxi na ZŠ zužitkuje nejen doma, na svých třech dětech, ale také u nás, kde lektoruje hlavně programy pro 1. stupeň. Její největší doménou jsou však programy čtenářské gramotnosti, jejichž je také autorkou. Ve volném čase píše fejetony a mezi její největší zájmy patří koordinování programů pro veřejnost.

 

 

 

PhDr. Hana Dziková

PhDr. Hana Dziková
psycholožka, lektorka

Vystudovala psychologii na Univerzitě Palackého, dnes pracuje jako psycholožka v Dětském diagnostickém ústavu na Svatém Kopečku. Věnuje se jak individuální, tak skupinové práci s dětmi školního věku. Má zkušenosti převážně s problematikou dětí s poruchami chování, zanedbávaných a zneužívaných dětí, dětí s poruchou pozornosti a hyperaktivitou nebo s problematikami agresivity a zneužívání návykových látek, ale také s rodinnou terapií. Kromě toho, že pravidelně lektoruje část Ročního preventivního programu, hraje pro nás Hana nezastupitelnou roli kdykoli se potřebujeme o něčem poradit nebo kdykoli je vhodné odkázat na práci odborníka. Mít ji k dispozici pro děti, které to potřebují, to znamená cítit se bezpečně i jako lektor.

 

MgA. et MgA. Magda Ada Johnová

 

MgA. et MgA. Magda Ada Johnová

lektorka

Magda absolvovala obor výchovná dramatika na DAMU Praha, ale také Speciální pedagogiku se zaměřením na etopedii v centru celoživotního vzdělávání PdF UP v Olomouci nebo Institut tvůrčí fotografie v Opavě. Učí literárně-dramatický obor v ZUŠ Iši Krejčího v Olomouci, současně působí externě na PdF UP v Olomouci. Její pedagogický i umělecký záběr je zkrátka tak široký, že je pro nás častým inspiračním zdrojem nejen při tvorbě nových programů, ale i ve směřování organizace.

 

  

MgA. Ivana Němečková

MgA. Ivana Němečková
lektorka

Absolvovala obor výchovná dramatika na DAMU Praha, dlouhodobě také působí jako učitelka literárně-dramatického oboru na ZUŠ „Žerotín“ Olomouc. Ivana stála u zrodu prvních preventivních prožitkových programů Sdružení D pro žáky ZŠ. V současné době se u nás zabývá především vzděláváním pedagogů v oblasti divadelní tvorby s dětmi a mládeží Jak dělat divadlo s dětmi. Nepostradatelná je také pro konzultaci všech estetických záležitostí kolem prostor Dramacentra nebo v otázkách směřování organizace.

 

 

 

Bc. et MgA. Jana Turčanová

MgA. et Bc. Jana Turčanová
lektorka

Absolventka loutkoherectví na JAMU v Brně a výchovné dramatiky na DAMU Praha. Lektorka prožitkových programů Sdružení D od roku 2010. Je spoluautorkou programu prevence šikany Jonathan a R. S. B. Současně působí jako učitelka literárně-dramatického oboru na ZUŠ V. Ambrose v Prostějově. Má dlouholetou praxi loutkoherečky a zkušenosti s výukou dramatické výchovy na Střední pedagogické škole v Přerově. V současné době je i členkou porot na recitačních soutěžích.

 

 

 

Mgr. Jan Šprynar

MgA. Jan Šprynar
lektor

Jan absolvoval obor dramatická výchova na JAMU v Brně. Několik let se živil jako herec a technik v Divadle Polárka v Brně, od roku 2009 pracuje jako klaun na volné noze a stal se také Zdravotním klaunem. To mu dává příležitost podívat se sem tam do světa – do Dubaje, Kataru, na Ukrajinu… Mimo to učil na ZUŠ V. Ambrose v Prostějově. U nás lektoruje programy pro menší i větší děti. Nezastupitelnou roli hrál také v projektu Kluby Na cestě pro děti z dětských domovů, jehož byl stálým lektorem a spoluautorem metodik. Pro fór nejde daleko, což z něho dělá oblíbeného člena veškerých společných setkání týmu i práce s dětmi.

 

 

Mgr. Jan Šprynar

Jakub Krejčí
lektor

V letech 2008–2010 působil na ZUŠ V. Ambrose v Prostějově jako učitel literárně-dramatického. Zkušenosti v práci s dětmi a mládeží sbíral také jako hlavní vedoucí dětských táborů Církve československé husitské, kde působí od r. 2003 dodnes.
Kuba má blízko také k divadlu – jednak pracuje jako jevištní technik v Městském divadle v Prostějově, jednak už pár let hraje v prostějovském divadle Point. Dřív hrával na basovou kytaru v kapele a dodnes ho baví hraní i vymýšlení deskovek nebo jiných akčních volnočasovek.

 

 

 

Mgr. Markéta Hlavsová

psycholožka, lektorka

Markéta je absolventkou psychologie na FF UP v Olomouci. Na akademické půdě pak zůstala a vyučuje psychologii budoucí pedagogy na PdF UP. Má několikaleté zkušenosti se zážitkovou pedagogikou a je také jednou ze zakládajících členek zážitkové agentury Odraz. Věnuje se práci s osobnostním rozvojem, skupinovou dynamikou a třídními kolektivy. Ve svém volnu je nejraději někde na horách anebo se baví vymýšlením nových her a programů. 

 

 

Jakub Pazdera

lektor

 

 

 Od roku 2003 do 2014 navštěvoval v ZUŠ „Žerotín“ v Olomouci literárně-dramatický obor. Od 2003 je skautem, kde už nějakou dobu vytváří program a stará se o děti. Zatím vystřídal mnoho kroužků jako je atletika, fotbal, street dance, Taekwon-Do nebo i latinsko-americké tance, ale nejdéle vydržel právě v divadle a skautu. V současnosti jsou jeho největší zájmy žonglování a vyrábění všelijakých věcí.

 

  

Bc. et BcA. Jana Posníková

lektorka

 

 

  

Jana je absolventkou divadelní vědy na Masarykově univerzitě a dramatické výchovy na JAMU, kde momentálně pokračuje v magisterském studiu oboru Divadlo a výchova. Pracuje v olomouckém Divadle Tramtarie jako herečka i organizátorka živých složek. Pomáhá vést dětské letní tábory ve spolupráci s pražským sdružením Děti bez hranic. V současnosti vyučuje dramatický kroužek v mateřském centru Robátko v Židlochovicích a na gymnáziu v Olomouci-Hejčíně. Občas organizuje dětské divadelní přehlídky, občas vytvoří divadelní dílny pro střední školy k inscenacím v různých divadlech, občas zasedne v porotě literární soutěže na Palackého univerzitě nebo v porotě recitačních přehlídek, ale občas taky zasedne do svého vlastního křesla a jen tak si čte.

 

Bára Meda Řezáčová

lektorka

 

Bára absolvovala literárně-dramatický obor na ZUŠ Iši Krejčího v Olomouci. V současnosti se studiem různých vysokých škol, které poměrně střídá, snaží zjistit, co všechno by ji mohlo profesně bavit. Jedno z toho naštěstí našla hned - stálicí je studium dramatické výchovy na pražské DAMU. V současné době také vede zájmový dramatický kroužek na základní škole. Ve volném čase ráda hraje na housle, vyrábí raw dorty nebo chodí po horách. Optimismus by mohla rozdávat, tak jestli potřebujete zlepšit náladu, bude se na vás těšit.

 Irina Pronyshyn

asistentka vedoucího programu "Na cestě"

 

Iri je studentkou psychologie na FF UP v Olomouci. Ve Sdružení D začínala jako dobrovolník v programu „Na cestě“ a po dvou letech přešla na pozici asistentky programu „Na cestě“. V současné době se stará zejména o dobrovolníky a jejich cestu programem – hledá nové akční lidi, kteří mají chuť se zapojit do vrstevnického provázení, podílí se na výcviku, superviduje jejich práci a připravuje teambuildingové akce. Dlouhodobě pracuje s dětmi a dospívajícími, kde ráda využívá metody zážitkové pedagogiky a skupinové práce. V tomto roce započala výcvik v telefonické krizové intervenci na Lince bezpečí.

 

 Prožitkem formujeme osobnost

 

Hledáme nové dobrovolníky pro program Na cestě na školní rok 2018/2019!

e-mail: info@sdruzenid.cz

zakázky: programy@sdruzenid.cz nebo +420 733 104 076


všechny kontakty