Sdružení D
odebírat novinky facebook

Podpořili nás

kudyznudy.cz

Podporuje propagaci benefice v roce 2019

 

 

 

 

„Podpořeno z projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí"
Podporuje projekt Divadlo forum aneb Emoce pro život - rozšíření 

 


 

Nadace ČEZ
Podporuje realizaci projektu Dobrovolníci pomáhají k samostatnosti - zvyšování samostatnosti u dětí z dětských domovů, náhradní rodinné péče a dětí v péči OSPOD.

 


 

 

Nadační fond Albert
Podporuje realizaci projektu Samostatně bez obav – nácvikové a preventivní aktivity pro znevýhodněné děti a dospívající.

 


 

sdružení D - logo

Podporuje program vrtsevnického provázení Na cestě, divadelní přehlídku Poděs a projekt na prevenci kyberšikany.

 


 

sdružení D - logo

Podporuje prožitkové programy na olomouckých školách i v Dramacentru a divadelní přehlídku Poděs.

 


 

Podporuje prožitkové programy na středních školách v Olomouckém kraji, divadelní přehlídku Poděs a kurz pro pedagogy Jak dělat divadlo s dětmi.

 


 

Podporuje prožitové programy na školách mimo město Olomouc a program Na cestě.

 


 

Podporuje program Na cestě - vrstevnické provázení dětí z dětských domovů, náhradní rodinné péče a dětí v péči OSPODů.

 


 

Podporuje divadelní přehlídku Poděs a Benefici pro Dramacentrum.

 


 

Podporuje prožitkové programy na středních školách.

 


 

Podporuje prožitkové programy na prostějovských školách.

 


 

Podporuje prožitkové programy na uničovských školách.

 


 

 

Podporuje činnost Dramacentra a zajišťuje pitný režim účastníkům prožitkových programů.

 


 

 

Podporuje divadelní přehlídku Poděs.

 


 

Podporuje v oblasti propagace.

 


 

Podporuje v oblasti propagace a tiskových výstupů.

 


 

Podporuje Benefici pro Dramacentrum a divadelní přehlídku Poděs.

 


  

Podporuje divadelní přehlídku Poděs a kurz pro pedagogy Jak dělat divadlo s dětmi.

 


 

Podporuje divadelní přehlídku Poděs.

 


 

Podporuje Benefici pro Dramacentrum a vrstevnické provázení dětí z dětských domovů.

 


 

Podporuje vrstevnické provázení dětí z dětských domovů.

 


 Pevnost poznání

Podporuje vrstevnické provázení dětí z dětských domovů.

 


 Sdružení D: podpora Nadace Terezy Maxové

Podporuje projekt Na cestě - vrstevnické provázení dětí z dětských domovů a náhradní rodinné péče.

     

Laser arena Olomouc

Podporuje vrstevnické provázení dětí z dětských domovů a náhradní rodinné péče. 

 


 

   Muzeum umění Olomouc

  Podporuje vrstevnické provázení dětí z dětských domovů a náhradní rodinné péče. 

 


    

 

 Podporuje vrstevnické provázení dětí z dětských domovů a náhradní rodinné péče. 

 


   

  Podporuje vrstevnické provázení dětí z dětských domovů a náhradní rodinné péče. 

 


   

 

  Podporuje vrstevnické provázení dětí z dětských domovů a náhradní rodinné péče.

 


 

   

 

Podporuje vrstevnické provázení dětí z dětských domovů a náhradní rodinné péče.

 


    

 

 Podporuje vrstevnické provázení dětí z dětských domovů a náhradní rodinné péče.

 


  

   Podporuje vrstevnické provázení dětí z dětských domovů a náhradní rodinné péče.

 


   

 

 

  Podporuje vrstevnické provázení dětí z dětských domovů a náhradní rodinné péče.

 


Michaela Johnová Čapková
Podporuje Fond prožitkových programů.

 


 

Ing. Petr Horák
Podporuje Fond prožitkových programů.

 


 

Ing. Hana Baumgartnerová
Podporuje Fond prožitkových programů.

 


 

Ivana Malá
Podporuje Fond prožitkových programů.

 


 

Ing. Tomáš Němeček
Podporuje Fond prožitkových programů.

 


 

Radovan Lipus
Podporuje Fond prožitkových programů.

 


 

RNDr. Ladislav Šnevajs
Podporuje Fond prožitkových programů.

 


 

Jiří Skřivánek
Podporuje Fond prožitkových programů.

 


 

Mgr. Barbora Králíková
Podporuje Fond prožitkových programů.

 


 

Ing. Petr Navrátil
Podporuje Fond prožitkových programů.Prožitkem formujeme osobnost

 

Hledáme nové dobrovolníky pro program Na cestě na školní rok 2019/2020!

e-mail: info@sdruzenid.cz

zakázky: programy@sdruzenid.cz nebo +420 733 104 076


všechny kontakty