Hrou proti izolaci

(5.–8. třída, 2 vyuč. hodiny, online)

Online aktivity, hry a cvičení upevní skupinovou spolupráci a komunikaci, posílí vztahy ve třídě a vzájemnou toleranci.

Cíle a nástroje:
Podpora třídního klimatu skrze společný pozitivní zážitek, rozvoj skupinové kooperace, kritického myšlení a kreativity. Interaktivní hry v online relaci, hledání, v čem jsme se spolužáky stejní a v čem je každý originál, skupinová spolupráce, vytvoření živé sochy, tvorba společné třídnické hymny, tvorba společných pravidel pro online vyučování, reflexe s lektorem.

Program trvá 45–90 minut a je určen pro třídní kolektiv a třídního učitele.