Šíp času

„Pomáháme či škodíme, tvoříme či ničíme…? A co je vlastně zvěrstvo?“
(1.–3. ročník SŠ, 2 vyučovací hodiny, online)

Z deníku muže nacházejícího se v kómatu postupně odhalujeme, že jde o nacistického válečného zločince. Později máme možnost napsat dopis, který jeho zločiny odhalí, pojmenuje jejich nebezpečnost a zrůdnost. Program na příběh z nacistického Německa navazuje dokumentem, který mapuje jednu z větví současného hnutí skinheads. Mladí zfanatizovaní lidé se hlásí k ideologii nacismu a popírají holokaust. Matky malých dětí hovoří o čistotě bílé rasy a obhajují násilné útoky vůči jiným etnikům. Na závěr vedená diskuze se snaží vést studenty k nutnosti postavit se proti podobným tendencím ve společnosti.

Základní zaměření: Prevence rasismu, neonacismu a dalších extremistických postojů a xenofobie, osobnostní růst, etická výchova, podpora multikulturality.
Hlavní cíle programu: Vést studenty k uvědomění nebezpečí rasismu v současné společnosti, seznámit se se skutečnostmi holocaustu a rasové nadřazenosti, z níž vycházel nacismus, vést studenty k uvědomování popírání holocaustu jako jednoho ze zdrojů extremismu, upozornit na rizika spojená s vysokou mírou tolerance společnosti k rasismu.