Centrum Slaďme to podporuje vzájemné pochopení rodiny a školy s ohledem na specifika osobnosti dítěte, rodinného zázemí a kontextu školy. Jsme mostem pro lepší komunikaci mezi rodinou a školou a podporujeme tak úspěšné řešení zájmů dítěte. Odstraňujeme případné bloky v komunikaci mezi nimi a pomáháme sladit výchovné přístupy ve škole a v rodině. 

Projekt je realizován od 1. 11. 2019 do 31. 10. 2021 a bude v něm zapojeno 7 rodin. Součástí společné práce budou pravidelná setkávání rodiny a školys podporou týmu Slaďme to, psychologická podpora rodiny včetně dítěte, psychologická podpora pedagoga, sdílení dobré praxe mezi školami, preventivní programy pro celou třídu, pravidelné setkávání dítěte s dobrovolníkem vrstevnického provázení, edukační a zážitková setkávání s rodinou.

Projekt Centrum podpory spolupráce rodiny a školy je spolufinancován EU. Reg. číslo projektu CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011344.

Více informací o službě najdete na www.sladmeto.cz