Vlastní prostory

Dramacentrum je vzdělávací prostor Sdružení D, který byl vybudován v roce 2012 (více viz projekt Příběhové drama).
Svou nezastupitelnou roli hraje především v realizaci interaktivních prožitkových programů Sdružení D z oblasti osobnostního rozvoje nebo prevence rizikovécho chování. Tento mimoškolní prostor umožňuje lektorům programů pro děti a mládež eliminovat běžné rušivé faktory (zvonění, vpády žáků či pedagogů doprostřed programu, hluk ze školních chodeb...) a díky tomu lépe působit na žáky a studenty. Mít vlastní prostor pro nás také znamená mít lepší možnosti v technickém zajištění technicky složitějších programů (skladování kulis, kostýmů, divadelní svícení a dostatečné ozvučení prostoru, spolehlivě fungující software apod.), což nám umožňuje realizovat mj. také divadelněji zaměřené programy (např. Největší poklad).
Dramacentrum také pravidelně hostí různé akce pro veřejnost Sdružení D nebo kurzy či setkání jiných neziskových organizací či firem.

• Pronájem Dramacentra