Sdružení D
odebírat novinky facebook

Další preventivní programy

(fotogalerie naleznete uvnitř jednotlivých programů)

MŠ a 1. stupeň ZŠ

PŘÍBĚH PANA TYDÝTA 

Ahoj, já jsem Tydýt, chci si s vámi užít! I když jsem jiný a moná trochu divný..."
(poslední ročník MŠ a 1.–2. ročník ZŠ, 2 vyučovací hodiny – lze i rozdělit)

Malá Amálka slaví narozeniny a přeje si jedinou věc. Plyšáka, který by byl úplně jiný než všechny ostatní hračky. Dočká se svého vysněného kamaráda s podivným jménem i vzhledem. Jiné hračky ho však mezi sebe nepřijmou. Tak se zklamaný a nazlobený pan Tydýt vydává hledat, kým vlastně je a ke komu patří. Amálka pláče, ostatní hračky si uvědomí svůj díl viny a vydají se Tydýta hledat. Začíná cesta plná nástrah a dobrodružství. Ukáže se, že se vlastně všichni potýkáme s nějakou svou jinakostí, budeme muset překonat svá vlastní omezení. Zvládneme přijmout se takoví, jací jsme a přijmout i toho druhého vedle sebe?

Interaktivní program o odlišnosti, přijetí, kamarádství a pravých životních hodnotách. Součástí zakázky může být i seminář pro pedagogy a soubor metodického materiálu – dle domluvy.

Základní zaměření: Inkluze, osobnostní růst, kreativita, růst emoční inteligence, spolupráce.
Hlavní cíle programu: Rozpoznat důležité životní hodnoty, posílit toleranci k odlišnosti, rozvíjet skupinovou spolupráci, poskytnout dětem prostor pro společný zážitek prostřednictvím jejich zapojení do příběhu.
Používané techniky: Uvolňovací a rozehřívací techniky, vyprávění, rytmické hry a cvičení, divadelní techniky, hra ve skupinové roli, lektor v roli, reflexe, diskuze.

 

MÉĎOVÉ

„Pohádka plná průšvihů aneb co s Maruškou?!“
(1.–3. ročník ZŠ, 2 vyučovací hodiny)

Strukturovaný dramatický program pro děti mladšího školního věku vycházející z klasické pohádky Maruška a medvědi. Co s tím, když něco provedu – třeba poškodím cizí věc nebo něco ukradnu, i když to třeba nebylo se zlým úmyslem? Jaké to je, být v kůži rodičů, když to se mnou řeší? Jaké jsou možnosti nápravy? Je možné průšvihu předcházet? Budeme improvizovat, tvořit, spolupracovat, řešit situace, trénovat vyjadřovací schopnosti, rozvíjet sociální dovednosti a fantazii. Nakonec navíc vytvoříme pro jednoho z hrdinů malý dárek.

Základní zaměření: Prevence rizikového chování napříč různými typy, osobnostní růst, rozvoj emoční inteligence a vyjadřovacích schopností, kreativita.
Hlavní cíle programu: Uvědomit si rizika nežádoucího chování, nebát se přiznat chybu a napravit ji. Zvýšit dovednost dětí umět si poradit v životních situacích.
Používané techniky: Uvolňovací a rozehřívací techniky, vytváření živých obrazů, řešení modelových situací, žáci v roli, lektor v roli, výtvarné aktivity, reflexe, diskuze.

 

„NEJ TŘÍDA NA ŠKOLE

Jak lži, pomluvy a urážky komplikují život…"
(3.-5. ročník ZŠ, 3 vyučovací hodiny)

Ema, Izi a Erik spolu chodí do třídy. Jsou dny, kdy vám připadají jako ta nejlepší parta, ale vzápětí to vypadá úplně jinak. Protože někdy si spolu povídají a hrají a jindy jsou rozhádaní, uráží se a ubližují si.

Děti se v programu mají možnost zamyslet nad tím, jaké způsoby chování jim pomáhají udržet přátelství, rozvíjí soudržnost skupiny a jaké jsou způsoby zdravého sebeprosazení.

Program je připravený oblíbenou formou divadla fórum. Žáci si v úvodních hrách nejprve vyzkoušejí improvizaci v rolích a pak mohou svými návrhy a vstupy do rolí protagonistů ovlivnit jednotlivé situace i vyústění modelového příběhu.

Základní zaměření: Osobnostní růst, rozvoj komunikačních schopností, podpora koheze kolektivu.
Hlavní cíle programu: Osvojit si chování podporující schopnost navazovat přátelství, udržovat dobré vztahy, osvojit si respektující chování, naučit se řešit problémy nekonfliktní cestou.
Používané techniky: Uvolňovací a rozehřívací techniky, trénink improvizace, řešení modelových situací, hry v rolích, reflexe.

 

KRYŠTOFE, NEBLBNI!

„Člověk přece nechce být celý život zavřený v kufru…“
(3.–5. ročník ZŠ, 2 vyučovací hodiny)

Devítiletý Kryštof sedí vysoko na skále a odmítá slézt dolů. Je mu zima, stmívá se, ale on tvrdohlavě dřepí ve výšinách a vzpomíná, co ho k tomu vedlo. Proč se pohádal s nejlepším kamarádem, proč od nich táta odešel…? Program vznikl na motivy knihy Ivy Procházkové Kryštofe, neblbni a slez dolů! Pomáhá dětem mladšího školního věku konstruktivně řešit problémy a ukazuje, jaké komplikace přináší unáhlené jednání. Lekce o přátelství a vzájemné pomoci.

Základní zaměření: Osobnostní růst, rozvoj emoční inteligence, ochrana zdraví, posílení přátelství prostřednictvím prožitku v krizové situaci, rozvoj vyjadřovacích schopností, podpora čtenářství.
Hlavní cíle programu: Naučit se řešit problémy s kamarády nebo v rodině konstruktivně a nekonfliktní cestou, posílit schopnost pomoct kamarádovi v nesnázích.
Používané techniky: Uvolňovací a rozehřívací techniky, trénink empatie, vytváření živých obrazů, řešení modelových situací, žáci v roli, hra ve skupinové roli, lektor v roli, reflexe, diskuze.

 

HUSTEJ NET

„Na internetu je to jako v pohádce. Není skutečný, ale když dodržíme pravidla, dobro zvítězí."
(3.–5. ročník ZŠ, 2 vyučovací hodiny)

Program zábavnou a hravou formou seznamuje mladší školní děti s nástrahami internetu. Prostřednictvím sociálně psychologických her a dramatických her a diskusí, prozkoumají děti několik situací ze života, budou mít příležitost spolupracovat ve skupinách a zamýšlet se nad pravidly komunikace a bezpečného využívání internetu.

Základní zaměření: Prevence kyberšikany a netolismu, osobnostní růst, rozvoj emoční inteligence a vyjadřovacích schopností, kreativita.
Hlavní cíle programu: Zamezit neuváženému chování na internetu, seznámit se s pravidly bezpečného užívání internetu, zorientovat se v možných způsobech pomoci v případě kybernetického útoku.
Používané techniky: Uvolňovací a rozehřívací techniky, sociálně psychologické hry, dramatické techniky, improvizace, četba, reflexe, diskuze.

 

JONATHAN A R.S.B.

„Zaplať, nebo budou potíže…“
(3.–6. ročník ZŠ, 2 vyučovací hodiny)

Desetiletého Jonathana, jehož rodiče odjedou na delší dobu do zahraničí, začíná obtěžovat skupina deváťáků. Vykutálená partička neváhá vyválet v bahně každého, kdo odmítne zaplatit vymáhaný obnos. Dokáže se jim Jonathan ubránit? Brian Jacques, autor povídky, na jejíž motivy program vznikl, zapojil do realistického příběhu i prvky magie a sci-fi. Program pomáhá dětem mladšího školního věku hledat účinné formy obrany proti šikaně.

Základní zaměření: Osobnostní růst, prevence šikany, ochrana zdraví, rozvoj vyjadřovacích schopností, podpora čtenářství.
Hlavní cíle programu: Umět se orientovat ve způsobech pomoci obětem šikany, rozvinout empatii.
Používané techniky: Uvolňovací a rozehřívací techniky, vytváření živých obrazů, řešení modelových situací, žáci v roli, lektor v roli, hra ve skupinové roli, četba, reflexe, diskuze.

 

NA JEDNOM PRKNĚ

„Na ostrov Gnózos, na jedné lodi. Splníme důležité poslání?“
(3.–6. ročník ZŠ, celodenní adaptační výcvik – 8 vyuč. hodin nebo zkrácená verze 3 vyuč. hodiny)

Prkno jako prám, na kterém plujeme a objevujeme. Prkno jako snowboard aneb pojďme si zablbnout. Prkno jako trám, na kterém se zachraňujeme. Prkno jako prostředek cesty a domluvy – aneb jak komunikovat, domluvit se, pomáhat si a dospět ke společnému úspěchu. Poputujeme říší fantazie, zažijeme při tom spoustu dobrodružství a naučíme se novým dovednostem podporujícím kooperaci.

Základní zaměření: Kooperace třídy, osobnostní růst, sociální rozvoj.
Hlavní cíle programu: Přispět k vzájemnému poznávání dětí, formulovat si společně pravidla úspěšné komunikace a spolupráce, poskytnout prostor pro společně prožitou legraci a vybití energie, podpora soustředěné činnosti při společném překonávání překážek.
Používané techniky: Uvolňovací a rozehřívací techniky, kooperativní cvičení a hry, improvizace, outdoorové aktivity, logické hry, řešení modelových situací, žáci v roli, lektor v roli, diskuze a reflexe.

 

2. stupeň ZŠ

CELÉ LÉTO V JEDINÉM DNI

Všechno to byla jen legrace, no ne?"
(preventivní program pro 5.–7. ročník ZŠ, 3 vyučovací hodiny)

Margot a její spolužáci žijí na planetě V, kde téměř stále prší a Slunce vychází jen jednou za sedm let. Margot ale na rozdíl od ostatních dětí ještě nedávno žila na Zemi a nemůže si na nový domov zvyknout. Teskní, chová se jinak než ostatní spolužáci a někteří ji proto dost nemají rádi. Stane se obětí šikany?
V programu inspirovaném stejnojmennou povídkou Raye Bradburyho si děti mohou vyzkoušet, jak je někdy snadné nechat se pod pláštíkem legrace strhnout k výsměchu a ubližování druhým.

Základní zaměření: Prevence šikany, osobnostní růst, ochrana zdraví.
Hlavní cíle programu: Seznámit se s vhodnými způsoby, jak zabránit šikaně, rozvinout empatii, naučit se respektovat odlišnosti.
Používané techniky: Uvolňovací techniky, hry pro navázání spolupráce, trénink empatie, improvizace, hra v roli, lektor v roli, řešení modelových situací, reflexe, diskuze.

 

OUTSIDER ANEB JAK Z TOHO VEN

„Tohle nemůžeme nechat být.“
(6.–8. ročník ZŠ, 2 vyučovací hodiny)

Zdeněk každodenně čelí násilnickým útokům Michalovy party, která ohrožuje jeho psychické i fyzické zdraví. Program nabízí možnost nanečisto prožít a procítit, jak nesnadné je vymanit se z rozbujelé šikany. Zamýšlí se nad možnostmi pomoci obětem násilí a nad způsoby, jak pracovat s agresorem a obnovit zdraví kolektivu.
Pozor! Program lze realizovat také ve variantě, která se zabývá multikulturními otázkami.

Základní zaměření: Prevence šikany, osobnostní růst, ochrana zdraví, (podpora multikulturality).
Hlavní cíle programu: Seznámit se s vhodnými způsoby pomoci obětem šikany, rozvinout empatii, naučit se respektovat odlišnosti.
Používané techniky: Uvolňovací techniky, hry pro navázání spolupráce, trénink empatie, vytváření živých obrazů, improvizace, hra ve skupinové roli, lektor v roli, řešení modelových situací, reflexe, diskuze.

ZASE JÁ?

„Už se to tady vážně nedá vydržet.“
(6.–9. ročník ZŠ, 3 vyučovací hodiny)

Program je připravený formou divadla fórum, která umožňuje divákům stát se přímými aktéry příběhu a změnit chování protagonisty tak, aby se děj odvíjel k pozitivnějšímu konci.
Jirka je docela normální kluk, najednou se mu ale v životě začaly objevovat problémy s rodiči, ve škole i s kamarády. Jak je řešit? A nebo ještě lépe – jak jim předcházet? To vše si mohou účastníci vyzkoušet na vlastní kůži – v roli našeho Jirky. Nebojte se vyjádřit svůj názor, konfrontovat ho s ostatními, hledat řešení, zkusit si ho v modelových situacích nanečisto a mít tak možnost zvážit vše do důsledků.

Základní zaměření: Prevence závislostí, prevence sociálního vyloučení, ochrana zdraví, osobnostní růst.
Hlavní cíle programu: Posílit schopnost řešit krizové situace, osvojit si respektující chování a empatii.
Používané techniky: Uvolňovací techniky, hry pro navázání spolupráce, živý sociogram, improvizace, žáci v roli, lektor v roli, řešení modelových situací, horké křeslo, reflexe, diskuze.

 

JSEM V TOM SAMA…

„Vždyť to začalo tak jednoduše. Anička jen prozradila své nejlepší kamarádce heslo na Facebook.“
(8.–9. ročník ZŠ, 2 vyučovací hodiny)

Skutečný příběh Anny, který nemusel dopadnout zdaleka tak tragicky, kdyby… Žáci se seznamují s problematikou kyberšikany, s počátky jejího vzniku i s možnými následky. Učí se rozlišovat tenkou hranici mezi soukromým, veřejným, intimním a omezujícím. To vše v roli i mimo ni.

Základní zaměření: Prevence kyberšikany, ochrana zdraví, osobnostní růst.
Hlavní cíle programu: Naučit se bezpečnému chování na internetu, posílit orientaci ve způsobech pomoci v případě kyberšikany, posílit empatii a sociální cítění.
Používané techniky: Uvolňovací techniky, hry pro navázání spolupráce, improvizace, žáci v roli, lektor v roli, řešení modelových situací, vytváření živých obrazů, audiovizuální techniky, reflexe, diskuze.

 

NEBOJ SE PROMLUVIT!

„Můžeme si na internetu dovolit opravdu všechno?“
(8.–9. ročník ZŠ, 3 vyučovací hodiny)

Program je připravený formou divadla fórum, která umožňuje divákům stát se přímými aktéry příběhu a změnit chování protagonisty tak, aby se děj odvíjel k pozitivnějšímu konci.
Příběhy mapují problematiku kyberšikany – např. poskytnutí intimního obsahu neznámé osobě na internetu a její následné zneužití nebo možné způsoby zastavení nenávistného útoku na internetu.
Každý z účastníků programu má možnost se do aktivního řešení situací zapojit, vyjádřit svůj názor, konfrontovat ho s ostatními, hledat řešení, diskutovat o něm a zvážit negativa i pozitiva dopadu.

Základní zaměření: Prevence kyberšikany, ochrana zdraví, osobnostní růst.
Hlavní cíle programu: Naučit se bezpečnému chování na internetu, posílit orientaci ve způsobech pomoci v případě kyberšikany, posílit empatii a sociální cítění, posílit schopnost respektovat odlišnosti.
Používané techniky: Uvolňovací techniky, hry pro navázání spolupráce, improvizace, žáci v roli, lektor v roli, řešení modelových situací, vytváření živých obrazů, audiovizuální techniky, seznámení s pravidly a doporučeními pro bezpečné chování na internetu, reflexe, diskuze.

 

PETŘIN PŘÍBĚH

„Mám to pod kontrolou…?“
(8.–9. ročník ZŠ a 1.–2. ročník SŠ, 2 vyučovací hodiny)

Petra experimentuje s různými drogami a dostává se do konfliktu se zákonem. Podaří se jí situaci zvládnout? Prožitkový program vychází ze skutečného příběhu mladé dívky. Věnuje se lidské potřebě prožívat extázi a katarzi, konfrontuje extázi přirozeně prožívanou s extází uměle navozovanou pomocí drog.

Základní zaměření: Prevence drogové závislosti, osobnostní růst, ochrana zdraví.
Hlavní cíle programu: Uvědomit si rizika experimentování s drogami, pojmenovat si vlastní přirozené zdroje příjemných zážitků, posílit schopnost empatie a sociálního cítění.
Používané techniky: Uvolňovací techniky, hry pro navázání spolupráce, žáci v roli, lektor v roli, řešení modelových situací, vytváření živých obrazů, trénink empatie, četba, reflexe a diskuze.

 

JSEM, KDO JSEM

„Začalo to tím, že se mě holky zeptaly, jestli jsem nepřibrala.“
(8.–9. ročník ZŠ, 2 vyučovací hodiny)

Program vychází ze skutečných příběhů několika dívek, využívá autentického videa dívky s poruchou příjmu potravy, materiálů z internetu a konzultací s psychologem. Upozorňuje na rizika spojená s přijímáním falešných vzorů, snaží se varovat před zdravotními následky způsobenými poruchami přijímání potravy. Přirozenou příběhovou formou a hrou v roli vede aktéry k zamyšlení se nad paradoxem ideálu a přirozenosti a posiluje zdravé přijetí sebe sama.

Základní zaměření: Ochrana zdraví, prevence rizikového chování, osobnostní růst.
Hlavní cíle programu: Posílit zdravé sebepřijetí, rozpoznat příznaky poruch příjmu potravy a umět vyhledat vhodnou pomoc.
Používané techniky: Uvolňovací techniky, hry pro navázání spolupráce, sociálně psychologické hry, žáci v roli, lektor v roli, řešení modelových situací, audiovizuální techniky, reflexe, diskuze.

 

DETEKTIVNÍ TÝM

„Chceš být jedním z nás? Konkurz právě začíná!“
(6. ročník ZŠ, celodenní adaptační výcvik – 8 vyučovacích hodin)

Chcete se stát členy nového týmu detektiva Pernera? Nebude to tak jednoduché – budete muset spojit všechny své síly, abyste vyřešili úkoly vašeho nového šéf-detektiva. Aby byla práce týmu úspěšná, je třeba dobře komunikovat, domluvit se, pomáhat si.
Dobrodružství, při kterém spolu vyřešíme spoustu záhad a naučíme se novým dovednostem podporujícím kooperaci, vzniklo na motivy knihy Luďka Brožka Záhady pro detektivy začátečníky.

Základní zaměření: Kooperace třídy, osobnostní růst, sociální rozvoj, podpora čtenářství.
Hlavní cíle programu: Přispět k vzájemnému poznávání dětí, formulovat si společně pravidla úspěšné komunikace a spolupráce, poskytnout prostor pro společně prožitou legraci a vybití energie, podpora soustředěné činnosti při společném překonávání překážek, podpořit vzájemnou akceptaci a budování důvěry.
Používané techniky: Uvolňovací techniky, hry pro navázání spolupráce, logické hry, četba, hry podporující čtenářskou gramotnost, outdoorové aktivity, hry posilující skupinovou spolupráci, cvičení posilující důvěru, žáci v roli, lektor v roli, reflexe, diskuze.

 

KÓD TURING

„Cesta k vítězství může být trnitá a vědomosti nebudou to jediné, co nám ji pomůže překonat.“
(pro nové kolektivy šestiletých a čtyřletých gymnázií či střední školy)

Dvoudenní adaptační program vznikl na motivy příběhu Alana Turinga, britského matematika a kryptoanalytika, který mimo jiné vědecké objevy prolomil kód používaný za druhé světové války k šifrování tajných údajů.
Studenti se během programu jednak blíže seznámí a také zkusí společně přijít na to, jak tajné zprávy dekódovat. Tentokrát ale nebudou stačit pouze jejich znalosti a dovednosti, klíčové budou také způsoby komunikace v týmu, spolupráce a vzájemná podpora. Společně se pokusí najít cestu, jak zůstat sami sebou a zároveň táhnout za jeden provaz.

Základní zaměření: Kooperace třídy, osobnostní růst, sociální rozvoj.
Hlavní cíle programu: Přispět k vzájemnému poznávání dětí, formulovat si společně pravidla úspěšné komunikace a spolupráce, poskytnout prostor pro společně prožitou legraci a vybití energie, podpora soustředěné činnosti při společném překonávání překážek.
Používané techniky: Uvolňovací a rozehřívací techniky, kooperativní cvičení a hry, improvizace, outdoorové aktivity, logické hry, řešení modelových situací, žáci v roli, lektor v roli, diskuze a reflexe.

 

Střední škola

KELLY A ANNA

„Můj život je roztříštěn…“
(9. ročník ZŠ a 1.–2. ročník SŠ, 2 vyučovací hodiny)

Kelly se musí rozhodnout, zda udá agresory rasistického útoku… Anna Franková se v tajném přístěnku skrývá před smrtí, kterou jejímu národu přisoudili nacisté… Účastníci programu tentokrát putují napříč historií, aby prozkoumali dva odlišné a přitom si tak blízké osudy. Aby nanečisto prožili destruktivní následky rozbujelé šikany a uvědomili si nutnost postavit se proti jakékoli formě rasismu.
Příběh je částečně inspirován autentickým Deníkem Anny Frankové.

Základní zaměření: Prevence rasismu a xenofobie, osobnostní růst, etická výchova, podpora multikulturality, podpora čtenářství.
Hlavní cíle programu: Preventivně působit v oblasti xenofobních a rasistických postojů, posílit morální postoje a odvahu angažovat se.
Používané techniky: Uvolňovací techniky, hry pro navázání spolupráce, četba, řešení modelových situací, žáci v roli, improvizace, řešení modelové situace, hra ve skupinové roli, reflexe, diskuze.

 

ŠÍP ČASU

„Pomáháme či škodíme, tvoříme či ničíme…? A co je vlastně zvěrstvo?“
(1.–3. ročník SŠ, 2 vyučovací hodiny)

Z deníku muže nacházejícího se v kómatu postupně odhalujeme, že jde o nacistického válečného zločince. Později máme možnost napsat dopis, který jeho zločiny odhalí, pojmenuje jejich nebezpečnost a zrůdnost. Program na příběh z nacistického Německa navazuje dokumentem, který mapuje jednu z větví současného hnutí skinheads. Mladí zfanatizovaní lidé se hlásí k ideologii nacismu a popírají holokaust. Matky malých dětí hovoří o čistotě bílé rasy a obhajují násilné útoky vůči jiným etnikům. Na závěr vedená diskuze se snaží vést studenty k nutnosti postavit se proti podobným tendencím ve společnosti.

Základní zaměření: Prevence rasismu, neonacismu a dalších extremistických postojů a xenofobie, osobnostní růst, etická výchova, podpora multikulturality.
Hlavní cíle programu: Vést studenty k uvědomění nebezpečí rasismu v současné společnosti, seznámit se se skutečnostmi holocaustu a rasové nadřazenosti, z níž vycházel nacismus, vést studenty k uvědomování popírání holocaustu jako jednoho ze zdrojů extremismu, upozornit na rizika spojená s vysokou mírou tolerance společnosti k rasismu.
Používané techniky: Uvolňovací techniky, hry pro navázání spolupráce, audiovizuální techniky, slovesná tvorba, četba v roli, reflexe, diskuze.

 

CESTA ZPÁTKY

„Co dělají náctiletí, aby byli cool a in?“
(1.–2. ročník SŠ, 2 vyučovací hodiny)

Kristýna vše řeší pomocí drog. Nemá oporu v rodině, a tak se v necelých čtrnácti letech stává závislou na heroinu. Studenti během programu hledají způsoby, jak podpořit kamarádku, která se snaží skončit s drogovou závislostí, a najít cestu zpět do normálního života. Zamýšlí se nad vlastními „závislostmi“ a možnostmi, jak se s nimi vypořádat. Program je částečně inspirován knihou My děti ze stanice ZOO autorky Christiany F.

Základní zaměření: Prevence drogové závislosti, osobnostní růst, ochrana zdraví, podpora čtenářství.
Hlavní cíle programu: Uvědomit si příčiny vzniku závislosti, rizika spojená se závislostí, a důsledky se
závislostí spojené, podnítit k vyhledání efektivní pomoci v krizové situaci, seznámit se se zajímavou knihou.
Používané techniky: Uvolňovací techniky, hry pro navázání spolupráce, řešení modelových situací, etuda na zadané téma, vytváření živých obrazů, žáci v roli, lektor v roli, hra ve skupinové roli, písemný záznam sebereflexe spojené s příběhem, četba, reflexe, diskuze.


Podívejte se také na naši nabídku osobnostně-rozvojových programů

CELÉ LÉTO V JEDINÉM DNI „Všechno to byla jen legrace, no ne?“(preventivní program pro 5.–7. ročník ZŠ, 3 vyučovací hodiny)Margot a její spolužáci žijí na planetě V, kde téměř stále prší a Slunce vychází jen jednou za sedm let. Margot ale na rozdíl od ostatních dětí ještě nedávno žila na Zemi a nemůže si na nový domov zvyknout. Teskní, chová se jinak než ostatní spolužáci a někteří ji proto dost nemají rádi. Stane se obětí šikany?V programu inspirovaném stejnojmennou povídkou Raye Bradburyho si děti mohou vyzkoušet, jak je někdy snadné nechat se pod pláštíkem legrace strhnout k výsměchu a ubližování druhým.Základní zaměření: Prevence šikany, osobnostní růst, ochrana zdraví.Hlavní cíle programu: Seznámit se s vhodnými způsoby, jak zabránit šikaně, rozvinout empatii, naučit se respektovat odlišnosti.Používané techniky: Uvolňovací techniky, hry pro navázání spolupráce, trénink empatie, improvizace, hra v roli, lektor v roli, řešení modelových situací, reflexe, diskuze.Prožitkem formujeme osobnost

 

Hledáme nové dobrovolníky pro program Na cestě na školní rok 2019/2020!

e-mail: info@sdruzenid.cz

zakázky: programy@sdruzenid.cz nebo +420 733 104 076


všechny kontakty