Náš tým


Ing. Pavel Němeček

ředitel, statutární zástupce, lektor

Přestože absolvoval ekonomku, má Pavel k výchovné dramatice velmi blízko, a tak není náhoda, že je jedním ze zakládajících členů organizace. Jako zdatný ekonom má pod palcem naše fundraisingové aktivity, fundraising také učí na PdF UP a v neziskovkách po celé republice. Kromě toho také strategické plánování a vedení týmů. Nejen že programy lektoruje, také se podílí na jejich tvorbě. Ale hlavně finančně řídí veškerou činnost organizace, takže je prostě k nezaplacení.

MgA. et Mgr. Magdaléna Strejčková

vedoucí osobnostně rozvojových a preventivních programů, lektorka

Magda je vystudovaná učitelka a jako nejedna z týmu také absolventka dramatické výchovy. Svou několikaletou praxi na ZŠ zužitkuje nejen doma na svých třech dětech, ale také u nás, kde lektoruje hlavně programy pro 1. stupeň a programy čtenářské gramotnosti, jichž je také autorkou. Ve volném čase píše fejetony a mezi její největší zájmy patří dohlížení na všechny provozní záležitosti organizace a našich programů.


Bc. Marcela Nesvadbová

metodička-koordinátorka, lektorka

Marcela je nezastupitelná v domlouvání snad veškerých programů u nás. Ať už chcete program v Dramacentru nebo ve škole, právě ona je tou, která má pod palcem všechny termíny světa (a hlavně ty lektorské). Sama také lektoruje programy pro 1. stupeň a pár jich i vytvořila. A protože toho asi ještě neměla dost, při práci si dostudovala taky sociální pedagogiku na CMTF UP.

MgA. et Mgr. Alena Palarčíková

programová metodička, lektorka

Alena vystudovala učitelství a navrch si dala ještě výchovnou dramatiku na DAMU. Na olomoucké ZUŠ „Žerotín“ pracuje dlouhá léta jako učitelka literárně-dramatického oboru a nejednoho z lektorů přivedla do Sdružení D právě ona. U nás vede také semináře dramatické výchovy a interaktivních vyučovacích technik pro pedagogy. Jako autorka nebo spoluautorka se podílela na všech našich programech. Ne nadarmo se tedy stala odbornou garantkou programů a my s ní konzultujeme všechno, co se týká naší lektorské práce nebo stavby programů.Bc. Jan Němeček

vedoucí programu Na cestě, lektor

Honza je tělem i duší speciální pedagog, a tak není náhoda, že zrovna on stojí za programy pro děti se speciálními potřebami. Program Na cestě, který vede, se stará o děti a dospívající bez biologických rodičů, s predispozicí k rizikovému chování od rodičů, vyrůstající v nepodnětném nebo škodlivém vlivu skupiny. Zde hrají nepostradatelnou roli také dobrovolníci, se kterými Honza komunikuje kdykoli je třeba – interviduje jejich práci s dětmi. Zároveň si nenechá ujít příležitost lektorovat dětské divadelní dílny na Poděsu nebo prožitkové programy na školách. Z kancelářské práce je jeho doménou hledání nových grantových příležitostí.

PhDr. Hana Dziková

vedoucí centra Slaďme to, psycholožka, lektorka

I naše psycholožka Hanka má za sebou dramaťáckou historii. Profesně působila dlouho v Dětském diagnostickém ústavu, kde pracovala hlavně se zanedbávanými dětmi a s dětmi s poruchami chování. Kromě individuální a skupinové práce se věnovala také práci s rodinami. Má výcvik v systemické rodinné terapii (IRT). U nás je k dispozici třídním kolektivům, dětem, rodinám i učitelům. Hanka ráda tráví čas v přírodě, ať už sportováním či jen tak lelkováním, těší ji tanec a taky tvorba dortů na míru.


Mgr. Zuzana Snopková

metodička centra Slaďme to, lektorka

Zuzka už mnoho let lektoruje programy hlavně pro 2. stupeň a středoškoláky. Jako vystudovaná bohemistka dlouho s láskou pečovala o propagační materiály organizace a zapojovala se také do tvorby a koordinace větších projektů. Protože také pochází z líhně olomouckých dramaťáků, mihla se jednak jako učitelka na ZUŠce, jednak jako herečka v Divadle Tramtarie. Ale nakonec se rozhodla pro seberozvoj v rámci pětiletého psychoterapeutického výcviku v integrované gestalt terapii, který jejímu životu dodal zcela nový rozměr. V současnosti vede vzdělávání týmu a nejvíc prostoru věnuje práci s klienty v rámci Centra podpory spolupráce rodiny a školy Slaďme to.

MgA. et MgA. Magda Ada Johnová

lektorka

Magda je dalším členem týmu s výchovně dramatickým vzděláním, kromě toho vystudovala také etopedii a fotografii. Před rodičovskou učila dramaťák na olomoucké ZUŠ Iši Krejčího, nebo externě na PdF UP. Její pedagogický i umělecký záběr je zkrátka tak široký, že je pro nás častým inspiračním zdrojem nejen při tvorbě nových programů, ale i ve směřování organizace.


MgA. Ivana Němečková

lektorka

Ivana dlouhodobě působí jako učitelka literárně-dramatického oboru na ZUŠ „Žerotín“ Olomouc. Ve Sdružení D stála u zrodu prvních prožitkových programů pro žáky základních škol. V současné době se u nás zabývá především vzděláváním pedagogů v oblasti divadelní tvorby s dětmi a mládeží Jak dělat divadlo s dětmi. Nepostradatelná je také pro konzultaci všech estetických záležitostí kolem prostor Dramacentra, pravidelných benefic nebo v otázkách směřování organizace.

MgA. et Bc. Jana Turčanová

lektorka

Loutkoherečka a učitelka literárně-dramatického oboru Jana se u nás zabydlela jako lektorka a spoluautorka prožitkových programů pro děti nejrůznějšího věku. Současně působí jako učitelka dramaťáku na ZUŠ V. Ambrose v Prostějově. Pravidelně ji potkáte na recitačních i divadelních přehlídkách.MgA. Jan Šprynar

lektor

Jenda je náš další dramaťák, ale jediný klaun. Má za sebou jak hereckou, tak bedňáckou kariéru a už mnoho let spolupracuje nejenom s námi, ale také se Zdravotním klaunem. To mu dává příležitost podívat se sem tam do světa – do Dubaje, Kataru, na Ukrajinu… Mimo to učil dramaťák. U nás lektoruje programy pro menší i větší děti. Pro fór nejde daleko, což z něho dělá oblíbeného člena veškerých společných setkání týmu i práce s dětmi.

Jakub Krejčí

lektor

Kuba nasbíral zkušenosti v práci s dětmi jednak jako hlavní vedoucí dětských táborů Církve československé husitské, jednak jako učitel dramaťáku v Prostějově. Má také blízko k divadlu – pracuje jako jevištní technik v Městském divadle v Prostějově a už pár let je členem souboru prostějovského divadla Point. Rád hraje na kytaru a vymýšlí deskovky nebo jiné akční volno-časovky a nemůže se dočkat, až do nich doroste i jeho dcerka. Pro nás lektoruje v programu Na cestě, na školách i v Dramacentru, ale také se podílí na tvorbě nových metodik a scénářů.


Mgr. Markéta Hlavsová

psycholožka, lektorka

Markéta je naše psycholožka, kterou máme k dispozici nejen my lektoři, ale také všechny děti a pedagogové, kteří s námi spolupracují. U nás se věnuje diagnostice školních kolektivů B-3 podle Richarda Brauna, účastní se Ročních preventivních programů, adapťáků, vytváření nových metodik, vzdělávání pedagogů… Kromě toho navštěvuje psychoterapeutický výcvik v logoterapii a ráda lozí po horách. 

Mgr. Ondřej Toth

psycholog, lektor

Ondra je psycholog, který má za sebou bohatou odbornou praxi. Mnoho let působil v centru pro rodiny s dětmi, dodnes se věnuje terapii dospělých i dětí, a to jak individuálně, tak skupinově. Nyní je ve výcviku v práci s traumatem Somatic Experiencing. Také se věnuje rodinné mediaci a facilitaci různých setkání. Je to sportovec, který rád tráví čas s manželkou Terkou, pejsky Aishou a Goudou nebo s přáteli. Kromě turistiky rád leze po skalách a nebo odpočívá. A netají se ani tím, že začíná s žonglováním a s točením s poikami.MgA. et Bc. Jana Posníková

lektorka

Tato divadelní vědkyně nejde pro srandu daleko a v našem týmu se rychle ujala nejen jako lektorka prožitkových programů pro všechny věkové kategorie, ale také jako spoluautorka programu Soboknížky pro rodiče s dětmi. Kromě toho je také vystudovanou učitelkou dramaťáku, dlouholetou členkou hereckého souboru olomouckého Divadla Tramtarie a čerstvou členkou činohry Moravského divadla Olomouc. Když nemá do čeho píchnout, pomáhá organizovat dětské tábory, chodí se toulat po kavárnách, saunách nebo si  jen tak čte.

BcA. Bára Meda Řezáčová

lektorka

Bára je další lektorkou z líhně olomouckého dramaťáku, a v současnosti ho také studuje na DAMU v Praze. Přesto se s ní u nás potkáte často, za což jsme velmi rádi, jako jednu z mála dokonce i v sobotu na literárních dílnách Soboknížky, u jejichž zrodu stála. A protože taky studuje češtinu, snaží se všechny kolem sebe přesvědčit, že čtení rozhodně není nuda. Kromě Soboknížek tak propojuje literaturu a dramaťák i v dalších našich programech. Ve volném čase ráda hraje na housle, peče kváskový chleba nebo chodí po horách. Optimismus by mohla rozdávat, tak jestli potřebujete zlepšit náladu, bude se na vás těšit.Mgr. Klára Šimková

koordinátorka Na cestě, psycholožka, lektorka

Klárka úspěšně ukončila studium psychologie a je tak u nás v týmu vítanou posilou psychologické party. Začala pracovat jako školní psycholožka a v budoucnu se vidí i v oblasti psychoterapie. Má za sebou kurz kompletní krizové intervence. Kromě toho už několik let vede skautský dívčí oddíl a pořádá adaptační kurzy, na některých adapťácích ji samozřejmě potkáte i u nás. Ráda cestuje po české i zahraniční přírodě jen s batohem na zádech a fakt miluje borůvkové knedlíky s máslem a cukrem (a to není v našem týmu jediná!).
Nově se Klára zapojila také do práce v programu Na cestě, kde koordinuje vztahy dobrovolníka s klientem, vede dobrovolnické intervize a zajišťuje chod služby.

Lucia Beňková

koordinátorka Na cestě

Lucia se s vervou zapojila do práce v programu Na cestě. Kromě toho, že koordinuje vztahy dobrovolníka s klientem, zajišťuje chod služby.

Dominika Bartošová

lektorka


Milan Jureček

psycholog, lektor

Karolína Bartoníková

lektorka


Katarína Bieliková

lektorka

Katarína je studentkou speciální pedagogiky - dramaterapie v Olomouci. Do týmu se dostala přes dobrovolnický program Na cestě, kde dělala 2 roky dobrovolnici. S prací s dětmi má bohaté zkušenosti jako lektorka volnočasových aktivit, vedoucí na táborech nebo ze školních praxí. Má ráda spojení sebepoznání a her, inspiraci získává z různých workshopů, tvorby divadla i vlastních projektů, které jsou úzce spjaté s prací s lidmi a hloubkovým sebepoznávacím procesem. Praxi si získávala také prací s dětmi z dětských domovů, s dětmi se specifickými potřebami, ale i s dospělými např. s duševní poruchou nebo mentálním postižením. Katka ráda tvoří umění všeho druhu, směje se a přináší do procesu lehkost.