Prožitkem
formujeme
osobnost.

Přijedeme i k Vám!

Máte zájem o náš program? Ozvěte se metodičce a koordinátorce Bc. Marcele Nesvadbové
na tel. +420 733 104 076 nebo na e-mail programy@sdruzenid.cz.

O nás

Naším hlavním pilířem jsou interaktivní prožitkové programy
pro děti předškolního a školního věku a studenty středních škol.

Tyto programy jsou zaměřeny jak na oblast prevence rizikového chování, tak na oblast
sociálního a osobnostního rozvoje nebo rozvoje čtenářské gramotnosti.