Kelly a Anna

„Můj život je roztříštěn…“
(9. ročník ZŠ a 1.–2. ročník SŠ, 2 nebo 3 vyučovací hodiny)

Kelly se musí rozhodnout, zda udá agresory rasistického útoku… Anna Franková se v tajném přístěnku skrývá před smrtí, kterou jejímu národu přisoudili nacisté… Účastníci programu tentokrát putují napříč historií, aby prozkoumali dva odlišné a přitom si tak blízké osudy. Aby nanečisto prožili destruktivní následky rozbujelé šikany a uvědomili si nutnost postavit se proti jakékoli formě rasismu.
Příběh je částečně inspirován autentickým Deníkem Anny Frankové.

Základní zaměření: Prevence rasismu, aktivní občanství.
Hlavní cíle programu: Preventivně působit v oblasti xenofobních a rasistických postojů, posílit morální postoje a odvahu angažovat se.
Používané techniky: Uvolňovací techniky, hry pro navázání spolupráce, četba, řešení modelových situací, žáci v roli, improvizace, řešení modelové situace, hra ve skupinové roli, reflexe, diskuze.

Fotogalerie
Vybrat fotogalerii
Vybrána fotogalerie ID: 153