Noe, nedej se

(poslední ročník MŠ a 1. ročník ZŠ, 2 vyučovací hodiny) 

Jaké to asi je, když člověk musí celou loď postavit úplně sám, a navíc mu nikdo nevěří, že to dokáže? Budeme umět Noeho povzbudit, aby stavbu dokončil včas? A co to znamená, když se nad světem objeví duha?
Ačkoli se v programu setkáváme se starozákonním příběhem, biblická motivika se nijak nerozvíjí. Příběh Noeho nám pomáhá k tomu, abychom si uvědomili, jak důležité je táhnout za jeden provaz, a že zamyslet se sám nad sebou je taky občas potřeba. Pomocí metod dramatické výchovy se děti samy stanou těmi, kdo vstoupí do pradávného příběhu a budou ho moci ovlivnit.
Podle knihy Ivany Pecháčkové O potopě světa, ilustrace Petra Josefína Stibitzová (Meander, 2017).

Základní zaměření: Rozvoj čtenářství.
Hlavní cíle programu: Posílit pozitivní vztah dětí ke čtení, seznámit se starozákonním příběhem, porozumět čtenému textu.
Používané techniky: Četba, uvolňovací a rozehřívací techniky, reflexe, hra v roli.