Hrou proti izolaci

„Abychom si nezapomněli společně hrát..."
(5.–8. roč. ZŠ, 2 nebo 3 vyučovací hodiny)

Skrze společnou kreativní práci ve skupinách posílíme schopnost spolupracovat, komunikovat, ale také tvořit. Společný čas strávíme hrou, tvorbou a společnou prací. Program vede k rozvoji fantazie, empatie, schopnosti formulovat své myšlenky a nápady. 

Základní zaměření: Tvořivost, well-being.
Cíle programu: Podpořit třídní klima skrze společný pozitivní zážitek, rozvoj skupinové kooperace, kritického myšlení a kreativity.