Když Jeníček loupal perníček

„Ve dvou se to lépe táhne.“
(poslední ročník MŠ a 1.–2. ročník ZŠ, 2 vyučovací hodiny)

Vydejme se spolu s Mařenkou a Jeníčkem na dobrodružnou cestu plnou nástrah a překážek. Zvládnou ji však, budou-li si pomáhat, spolupracovat a tvořivě řešit situace nejen ze známého pohádkového příběhu. V lekci Radka Marušáka si vyzkoušíme, co dělat, když se člověk ztratí, a jak pomoct druhému v nouzi. V programu posilujícím pozitivní vztahy ve skupině se děti nudit nebudou. Hodnotu a význam opravdového kamarádství budou mít možnost poznat na vlastní napínavé cestě k voňavé chaloupce…
Pozor! Program se z technických důvodů realizuje pouze v Dramacentru.

Základní zaměření: Pomoc, přátelství, spolupráce.
Hlavní cíle programu: Přispět k vzájemnému poznávání dětí, posílit pozitivní vztahy ve třídě, poskytnout prostor pro společný zážitek.
Používané techniky: Uvolňovací a rozehřívací techniky, narativní pantomima, žáci v roli, lektor v roli, výtvarné a hudební aktivity, reflexe, diskuze.