Hodnoty

Etický přístup
Ctíme svobodu myšlení, toleranci a rovnost.

Pozitivní přístup
Přistupujeme k životu s optimismem, humorem a nadhledem.

Tvořivost a originalita
Jsme otevřeni novému, baví nás být originální v přístupu i v řešení.

Umění
Umění nás inspiruje a pomáhá nám rozvíjet sebe i druhé.

Sociální zdatnost
Rozvíjíme dovednosti důležité k dobrému fungování v mezilidských vztazích.

Profesionalita
Přijímáme odpovědnost, posilujeme odbornost a kvalitu.

Ekonomická perspektiva
Vytváříme organizaci, která není založená jen na jednorázových projektech, ale míří k dlouhodobé stabilitě.

Poslání

Naším posláním je rozvíjet dovednosti pro život, které škola neučí. Jde nám především o rozvíjení dobrých mezilidských vztahů, posilování kreativity, empatie, kritického myšlení, samostatnosti, schopnosti pomoci druhým, odpovědnosti a životního nadhledu. Jsme přesvědčeni, že jsou to dovednosti, které lze a je zapotřebí cvičit.

 

Vize

Jsme profesionální poskytovatel inovativních výchovně-vzdělávacích a poradenských služeb pro školy, děti s běžnými i speciálními potřebami, rodinu a veřejnost. Zaměřujeme se na služby, které ve společnosti doposud nejsou dostatečně rozšířené a dostupné anebo zcela chybí.

Oblasti naší práce jsou osobnostně-sociální výchova, prevence rizikového chování, psychologické poradenství, vrstevnické provázení. Významným pojítkem a inspirativní metodou naší práce je výchovná dramatika a výchova uměním.

Existence výše uvedených služeb přináší našim klientům mimořádný užitek, protože se realizují pod jednou střechou, jejich kvalita je ověřovaná, vzájemně se propojují a jsou flexibilní.

Některé naše služby jsou zcela bezplatné, některé částečně dotované a jiné nabízíme za komerční ceny.

Inovace, kvalitu a dostupnost nabízených služeb zajišťujeme díky uplatňování principů sociálního podnikání* a naplňování kritérií dlouhodobé ekonomické udržitelnosti.

Zaměstnanci jsou pro nás partnery. Nabízíme jim otevřený a svobodný prostor pro uplatnění kreativity, angažovanosti a odpovědnosti v oblasti rozvoje osobnosti dětí i dospělých.


* Uplatňujeme principy sociálního podnikání:

1/ zisk vracíme do rozvoje organizace a naplňování veřejně prospěšných cílů,

2/ vyvíjíme a nabízíme produkty, po kterých je prokazatelně poptávka (veřejně prospěšný trh je potřebuje a chce), 

3/ zapojujeme zaměstnance do participativního řízení.