„Nej...“ třída na škole

„Jak lži, pomluvy a urážky komplikují život…“
(3.–5. ročník ZŠ, 3 vyučovací hodiny)

Ema, Izi a Erik spolu chodí do třídy. Jsou dny, kdy vám připadají jako ta nejlepší parta, ale vzápětí to vypadá úplně jinak. Protože někdy si spolu povídají a hrají a jindy jsou rozhádaní, uráží se a ubližují si.
Děti se v programu mají možnost zamyslet nad tím, jaké způsoby chování jim pomáhají udržet přátelství, rozvíjí soudržnost skupiny a jaké jsou způsoby zdravého sebeprosazení.
Program je připravený oblíbenou formou divadla fórum. Žáci si v úvodních hrách nejprve vyzkoušejí improvizaci v rolích a pak mohou svými návrhy a vstupy do rolí protagonistů ovlivnit jednotlivé situace i vyústění modelového příběhu.

Základní zaměření: Vztahy, hodnoty, empatie.
Hlavní cíle programu: Osvojit si chování podporující schopnost navazovat přátelství, udržovat dobré vztahy, osvojit si respektující chování, naučit se řešit problémy nekonfliktní cestou.
Používané techniky: Uvolňovací a rozehřívací techniky, trénink improvizace, řešení modelových situací, hry v rolích, reflexe.