Proč si nás vybrat

RG a ZŠ města Prostějova
Tři dopoledne strávili na naší škole lektoři olomouckého Sdružení D, aby se žáky 7. tříd provedli projekt zaměřený na prevenci rizikového chování. Jednalo se o třídy problémové. Program byl zaměřen na sebepoznání, důvěru, respekt, toleranci a třídní spolupráci.
Velmi oceňuji, že se jednalo o interaktivní cvičení. Děti byly vedeny k osobnímu prožitku. Vyvrcholením setkání byla dramatizace příběhu, do kterého děti zasahovaly a zkušení lektoři je šikovně vedli, aby si uvědomily nejen svoje chyby, ale i možnosti správného řešení nejrůznějších situací. Děti udělaly opravdu velký posun ve svém chování. Zcela jasně a hlavně nenásilně pochopily rizikové situace, které mohou provázet jejich život. Firmě Kendrion děkujeme, že finančně podporuje tento smysluplný preventivní program. Měl velký ohlas mezi dětmi i učiteli. Už teď se na něj těší žáci 8. tříd.

Mgr. Eva Zatloukalová
pedagožka, metodička prevence pro ZŠ

 

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice
Naše škola spolupracuje se Sdružením D již spoustu let. Lektorky a lektoři sdružení k nám přijíždí každoročně s programy zážitkové dramatiky pro malé školáky. Pro nejmenší s programem Méďové, pro ty malinko starší s programem Klíče. Dokonale připravené a vypracované scénáře dramatických lekcí školáka zcela vtáhnou do děje, nenechají jej ani chvíli bez aktivity, zaujmou plně jeho pozornost, aktivují představivost a fantazii. K tomuto cíli mají lektoři připravenu spoustu rekvizit, reálné kostýmy, pracovní listy atp. Děti spolupracují na příbězích, improvizují a zaujati dějem jsou nenásilně vedeny k aktivnímu řešení problémových životních situací, k uvědomění si morálních hodnot a zásad, ke spolupráci, k odpovědnosti za své chován… „Na vlastní kůži“ si vyzkouší, že každý problém má své řešení a nakonec odchází bohatší nejen o zážitky, ale i o malý dáreček.
V letošním školním roce se již velmi těšíme na programy zaměřené na čtenářskou gramotnost.

Mgr. Jaromíra Pazderová
pedagožka, metodička prevence

 

Slovanské gymnázium Olomouc
Programů Sdružení D využíváme v oblasti prevence rizikového chování již mnoho let a jsme s nimi velmi spokojeni. Studenti i učitelé vysoko hodnotí kvalitu programů, profesionalitu lektorů, velmi pěkný přístup k dětem, umění zaujmout je příběhem. V minulém školním roce jsme ocenili možnost zapojit dvě třídy nižšího gymnázia do projektu Příběhové drama (Roční preventivní programy), abychom ošetřili problematické vztahy mezi spolužáky v těchto třídách. Vítaná byla možnost třídních učitelů v rámci projektu konzultovat situaci ve třídě s psychologem. Na další spolupráci se těšíme.

Mgr. Petra Martišková
pedagožka, metodička prevence

 

Gymnázium Tomkova, Olomouc-Hejčín
Se sdružením D spolupracujeme různými formami už mnoho let, naše zkušenosti jsou veskrze pozitivní – pomáhají nám velmi účinně plnit školní minimální preventivní program zážitkovou formou, která většinou nenechá stranou žádného studenta – a tak to má být.
Zkušení lektoři, adresná flexibilní spolupráce, minimální byrokracie – to jsou naše zkušenosti se Sdružením D.

Ing. Mgr. Hana Vacková
pedagožka, metodička prevence

 

FZŠ Milady Horákové, Rožňavská, Olomouc
Málokdy se děti těší do školy tak, jako když jedou třeba na výlet, na sportovní či projektový den a podobně. Naše děti se už po několik let těší také na programy Sdružení D u nás ve škole nebo v nově otevřeném Dramacentru.
Vědí totiž, že to v žádném případě nebude nuda. A my, pedagogové, se těšíme s nimi. Taková koncentrace erudovaných a lidsky skvělých lidí se jen tak nevidí. S velkou kreativitou tvoří programy ušité na míru dané problematice, kdy jsou děti vtaženy do příběhu a mohou se ztotožnit s postavami či v rámci Divadla fórum zasahovat do děje. Pro nás metodiky prevence je tento způsob dlouhodobého či systematického preventivního působení na děti v nejrůznějších oblastech neocenitelný.
Doporučuji všem, kteří neměli možnost seznámit se s působením Sdružení D, aby si tuto příležitost nenechali ujít.

Mgr. Pavlína Spurná
pedagožka a metodička prevence

 

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola Přerov
Naše spolupráce s olomouckým Sdružením D trvá od roku 2000. Studenti prošli všemi jeho nabízenými zážitkovými programy, které měly u nich velmi kladnou a živou odezvu.
Prožitkové lekce probíhají v rámci povinné Minimální protidrogové prevence (MPP). Podporují analytické myšlení, předpokládají i myšlení tvořivé s použitím představivosti a intuice. Efektivně využívají prostředky komunikace, verbální i neverbální. Vedou k vytváření a udržování hodntoných mezilidských vztahů založených na vzájemné úctě, toleranci a empatii; studenti se rozhodují na základě vlastního úsudku, učí se odolávat společenským i mediálním tlakům. Studenti mají další možnost poznat sebe sama, ale i svůj třídní kolektiv.
Lekce zapadají do koncepce klíčových kompetencí našeho ŠVP, podporují ho, naplňují a dále rozvíjí. Navíc se stávají jedním z východisek pro přímé uplatnění získaných dovedností, znalostí a metodických postupů nejen v pedagogické praxi studentů, ale i v jejich osobním růstu. Naznačí cestu, jak vnímat zdánlivě zprofanovaná, ale stále aktuální a akutní témata a řešit je nově, neotřele a tvořivě. Prožitkové lekce prodporují propojení našich specificky zaměřených vyučovacích předmětů - dramatické, hudební a výtvarné výchovy, literatury pro děti i dospělé, pedagogiky, psychologie, i pedagogické praxe.

Mgr. Věra Mikulcová
pedagožka