Jonathan a R.S.B.

„Zaplať, nebo budou potíže…“
(3.–5. ročník ZŠ, 2 vyučovací hodiny)

Desetiletého Jonathana, jehož rodiče odjedou na delší dobu do zahraničí, začíná obtěžovat skupina deváťáků. Vykutálená partička neváhá vyválet v bahně každého, kdo odmítne zaplatit vymáhaný obnos. Dokáže se jim Jonathan ubránit? Brian Jacques, autor povídky, na jejíž motivy program vznikl, zapojil do realistického příběhu i prvky magie a sci-fi. Program pomáhá dětem mladšího školního věku hledat účinné formy obrany proti šikaně.

Základní zaměření: Prevence šikany, rozvoj empatie.
Hlavní cíle programu: Umět se orientovat ve způsobech pomoci obětem šikany, rozvinout empatii.
Používané techniky: Uvolňovací a rozehřívací techniky, vytváření živých obrazů, řešení modelových situací, žáci v roli, lektor v roli, hra ve skupinové roli, četba, reflexe, diskuze.

Fotogalerie
Vybrat fotogalerii
Vybrána fotogalerie ID: 151