Slaďme to - Centrum podpory spolupráce rodiny a školy
Projekt řeší problém zvyšující se hladiny rizikového chování dětí na českých školách. Snaží se zabránit eskalaci problému do vyšších nekontrolovatelných stádií a propojit dítě, okolí dítěte, rodinu, školu a navazující sociální aktéry, a to v zájmu utlumení či úplného vyřešení problému. Projekt hodlá ověřit fungování navrženého Centra podpory spolupráce rodiny a školy a poskytnout seriózní data pro následné rozhodnutí o zavedení tohoto modelu do českého sociálního a pedagogického prostředí.

Cílem projektu je naučit děti i rodiče vyrovnávat se se zátěžovými situacemi způsobujícími ohrožení dítěte - naučit je využívat vlastní zdroje, ale také formovat platformu funkční spolupráce mezi školou, rodinou a navazujícími sociálními aktéry, kteří mohou rodinu v ohrožení podpořit.

Doba realizace projektu: 1. 11. 2019 - 31. 10. 2021 (24 měsíců). Projekt prodloužen do 30. 6. 2022.

R.č.: CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011344. Výzva 03_17_076 Podpora inovativních služeb pro ohrožené děti. Operační program Zaměstnanost.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Youtube video
Za "url:" dosaďte kód z videa na youtube.
Například url: ScMzIvxBSi4. Tento kód získáte z URL adresy videa a je to kód umístěný za rovnítkem. Vzor: https://www.youtube.com/watch?v=ScMzIvxBSi4
Youtube video
Za "url:" dosaďte kód z videa na youtube.
Například url: ScMzIvxBSi4. Tento kód získáte z URL adresy videa a je to kód umístěný za rovnítkem. Vzor: https://www.youtube.com/watch?v=ScMzIvxBSi4
Youtube video
Za "url:" dosaďte kód z videa na youtube.
Například url: ScMzIvxBSi4. Tento kód získáte z URL adresy videa a je to kód umístěný za rovnítkem. Vzor: https://www.youtube.com/watch?v=ScMzIvxBSi4