Programy pro pedagogy

Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.

Základní principy tvorby pozitivního třídního klimatu - jednodenní kurz

(8 výukových hodin - 1 den)
Kurz lze objednat buď pro pedagogické kolektivy z jedné školy nebo se lze jednotlivě přihlásit na aktuálně vypsané termíny. Aktuální letáky jsou ke stažení níže.

Kurz je věnován práci se třídou, což je jeden ze základních principů primární prevence, který může pedagog ovlivňovat. Je cílený pro všechny pedagogické pracovníky dané školy – sborovna, aby měli prostor společně se zabývat touto problematikou, která je pro práci s dětmi na škole velmi důležitá.

Témata a aktivity, kterým se kurz více věnuje:

-          Co ovlivňuje pozitivní třídní klima
-          Fáze vývoje skupiny a třídního kolektivu
-          Základní sociometrické role ve třídě – psychodynamický model
-          Respektující chování
-          Aktivní naslouchání + nácvik
-          Nenásilná komunikace + nácvik
-          Pravidla práce se třídou
-          Třídnické hodiny jako pomoc při práci s dětmi
-          Hry, cvičení a sociogramy na stmelení třídy a spolupráci jak mezi žáky navzájem tak i mezi žákem a pedagogem

 

Kurz je veden převážně prakticky a vyžaduje aktivní účast všech přítomných. Součástí je metodický materiál včetně cvičení a her. Po absolvování kurzu obdrží účastníci osvědčení. Kurz vede zkušená lektorka Sdružení D.

Kurz je akreditován MŠMT ČR (MSMT-14991/2018-2-595) pod názvem PRINCIPY SYSTÉMU PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ NA ZŠ A NIŽŠÍM STUPNI VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ.

 

Základní principy tvorby pozitivního třídního klimatu - dvoudenní kurz

(16 výukových hodin - 2 dny)

Kurz lze objednat buď pro pedagogické kolektivy z jedné školy nebo se lze jednotlivě přihlásit na aktuálně vypsané termíny. Aktuální letáky jsou ke stažení níže.

Rozšířený základní kurz (viz. výše), ve kterém je kladen větší důraz na praktické osvojení teoretických poznatků prostřednictvím her a cvičení směřujících k budování bezpečného a pozitivního klimatu třídy.

Kurz je akreditován MŠMT ČR (MSMT-886/2016-1-142) pod názvem PRINCIPY SYSTÉMU PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ NA 1.-2. STUPNI ZŠ A SŠ.

 

Sdílení zkušeností pro pedagogy

(3 hod.)

Na kurz se lze hlásit dle aktuálněš vypsaných termínů. Aktuální letáky jsou ke stažení níže.

Jde o setkání supervizního typu, které je zaměřené na sdílení zkušeností a řešení akutních problematických situací ve škole. Setkání pedagogů je vedeno naším zkušeným psychologem a lektorem.

Cílem je podpořit zvládání náročných situacích ve školách a zároveň předcházet vyhoření zvláště u pozic metodiků prevence, výchovných poradců a dalších aktivních pedagogů, kterým není dění ve škole lhostejné.

 

Kurz pro pedagogy k programu Příběh pana Tydýta

(4 výukové hodiny - 1 půlden)

Kurz předchází prožitkovému programu pro děti z posledního ročníku MŠ a 1. a 2. ročníku ZŠ Příběh pana Tydýta. Tento program následně realizují ve třídě lektoři Sdružení D. Pedagogovi kurz slouží jako inspirace pro návaznou práci s dětmi po absolvování prožitkového programu.

Po připomenutí základních principů inkluze a její odlišnosti od integrace se účastníci kurzu naučí jednoduché animaci plyšové hračky Tydýta, která je klíčová pro využití metodiky Příběh pana Tydýta při práci se třídou. Dále budou pedagogové seznámeni s připravenou metodikou a v ní obsaženými cvičeními a s pracovními listy určenými k následné práci se třídou.

Metodika reflektuje následující inkluzivní témata: fyzický či mentální handicap, sociální inkluze, jiná národnost/kultura, řečová bariéra, hyperaktivita a další. Ke každému z témat jsou v metodice praktická cvičení a hry, které pomohou pedagogovi věnovat se těmto otázkám atraktivní, hravou formou. Techniky obsažené v metodice pro učitele rozvíjejí u dětí kamarádství, osobní kontakt, odvahu, poznání něčeho, co neznají a co není běžné, překonání bariér a předsudků.
K realizaci kurzu je potřeba mít dostatečný počet účastníků (např. v rámci daného ORP ve spolupráci s MAS nebo jednotlivců), v jejichž třídách bude následně prožitkový program Příběh pana Tydýta realizován.

V ceně kurzovného je plyšová hračka Tydýta, metodika pro práci se třídou a pracovní listy pro navazující práci se třídou.

 

Jak dělat divadlo s dětmi

(24 výukových hodin, pobytový kurz, 2 + 1 den)

Workshop pro pedagogy, volnočasové pracovníky a vůbec pro všechny, kteří se zajímají o dětské divadlo, poskytuje prostor pro odbornou konzultaci připravované divadelní inscenace.
Vedení dílny se ujme sehraná dvojice zkušených lektorek MgA. et Mgr. Alena Palarčíková a MgA. Ivana Němečková. Obě již mnoho let působí jako učitelky literárně-dramatického oboru na ZUŠ „Žerotín“ Olomouc, jejich inscenace opakovaně patří mezi oceňované na nejrůznějších divadelních přehlídkách. 
Účastníci kurzu mají možnost doplnit si, prohloubit a utřídit praktické zkušenosti i teoretické poznatky pro fundovanou přípravu divadelní inscenace nebo pro realizaci veřejného vystoupení ve škole či v zájmovém kroužku. Nedílnou součástí kurzu je možnost konzultace vlastního dramatického scénáře či divadelního konceptu s lektorkami i s ostatními účastníky. 
Po absolvování plných 24 hodin výuky dostanou všichni zúčastnění osvědčení o absolvování kurzu akreditovaném MŠMT (MSMT-841/2017-1-185).