Projekty Rozvoj a metodické vedení týmu lektorů Sdružení D pro realizaci programů kreativního učení na ZŠ ve 3 krajích ČR a Cyklus vzdělávacích workshopů zaměřený na propojování dramatické výchovy a dalších uměleckovýchovných oborů (výzva 0313/2023 Podpora projektů kreativního učení II., realizace 1.9. 2023 – 30.6. 2024) se uskutečňují za finanční podpory Evropské unie.

Podporuje vrstevnické provázení dětí z dětských domovů a náhradní rodinné péče.


Podporuje vrstevnické provázení dětí z dětských domovů a náhradní rodinné péče.


Podporuje vrstevnické provázení dětí z dětských domovů a náhradní rodinné péče.


Podporuje projekt Emoce pro život - rozšíření o drama ve výchově. Podpořeno z programu Pomozte dětem organizovaného Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti.

Podporuje realizaci projektu Divadlo pomáhá.


Podporuje realizaci projektu Samostatně bez obav – nácvikové a preventivní aktivity pro znevýhodněné děti a dospívající.


Podporuje program vrtsevnického provázení Na cestě, divadelní přehlídku Poděs a projekt na prevenci kyberšikany.


Podporuje prožitkové programy na olomouckých školách i v Dramacentru a divadelní přehlídku Poděs. Podporuje projekt Komplexní terapeutická podpora pro znevýhodněné děti a jejich rodiny.


Podporuje prožitkové programy na středních školách v Olomouckém kraji, divadelní přehlídku Poděs a kurz pro pedagogy Jak dělat divadlo s dětmi.


Podporuje prožitové programy na školách mimo město Olomouc a program Na cestě.
Realizace projektu Programy všeobecné, selektivní a indikované prevence ve dvou krajích ČR (Olomoucký a Zlínský kraj) byla podpořena MŠMT v rámci Výzvy pro podávání žádostí na aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví ve školách a školských zařízeních pro rok 2022.


Podporuje program Na cestě - vrstevnické provázení dětí z dětských domovů, náhradní rodinné péče a dětí v péči OSPODů.


Podporuje divadelní přehlídku Poděs a Benefici pro Dramacentrum.


Podporuje prožitkové programy na středních školách.


Podporuje prožitkové programy na prostějovských školách.


Podporuje prožitkové programy na uničovských školách.


Podporuje činnost Dramacentra a zajišťuje pitný režim účastníkům prožitkových programů.


Podporuje divadelní přehlídku Poděs.


Podporuje v oblasti propagace.


Podporuje v oblasti propagace a tiskových výstupů.


Podporuje Benefici pro Dramacentrum a divadelní přehlídku Poděs.


Podporuje divadelní přehlídku Poděs a kurz pro pedagogy Jak dělat divadlo s dětmi.


Podporuje divadelní přehlídku Poděs.


Podporuje Benefici pro Dramacentrum a vrstevnické provázení dětí z dětských domovů.


Podporuje vrstevnické provázení dětí z dětských domovů.Podporuje projekt Na cestě - vrstevnické provázení dětí z dětských domovů a náhradní rodinné péče.


Podporuje vrstevnické provázení dětí z dětských domovů a náhradní rodinné péče. 


  Podporuje vrstevnické provázení dětí z dětských domovů a náhradní rodinné péče. 


 Podporuje vrstevnické provázení dětí z dětských domovů a náhradní rodinné péče. 


  Podporuje vrstevnické provázení dětí z dětských domovů a náhradní rodinné péče. 


  Podporuje vrstevnické provázení dětí z dětských domovů a náhradní rodinné péče.


Podporuje vrstevnické provázení dětí z dětských domovů a náhradní rodinné péče.


Podporuje vrstevnické provázení dětí z dětských domovů a náhradní rodinné péče.


 Podporuje vrstevnické provázení dětí z dětských domovů a náhradní rodinné péče.


Podporuje vrstevnické provázení dětí z dětských domovů a náhradní rodinné péče.

Ing. Petr Navrátil
Podporuje Fond prožitkových programů.