Petřin příběh

„Mám to pod kontrolou…?“
(8.–9. ročník ZŠ a 1.–2. ročník SŠ, 2 vyučovací hodiny)

Petra experimentuje s různými drogami a dostává se do konfliktu se zákonem. Podaří se jí situaci zvládnout? Prožitkový program vychází ze skutečného příběhu mladé dívky. Věnuje se lidské potřebě prožívat extázi a katarzi, konfrontuje extázi přirozeně prožívanou s extází uměle navozovanou pomocí drog.

Základní zaměření: Prevence látkových závislostí.
Hlavní cíle programu: Uvědomit si rizika experimentování s drogami, pojmenovat si vlastní přirozené zdroje příjemných zážitků, posílit schopnost empatie a sociálního cítění.
Používané techniky: Uvolňovací techniky, hry pro navázání spolupráce, žáci v roli, lektor v roli, řešení modelových situací, vytváření živých obrazů, trénink empatie, četba, reflexe a diskuze.

Fotogalerie
Vybrat fotogalerii
Vybrána fotogalerie ID: 166