Jsem, kdo jsem

„Začalo to tím, že se mě holky zeptaly, jestli jsem nepřibrala.“
(8.–9. ročník ZŠ, 2 vyučovací hodiny)

Program vychází ze skutečných příběhů několika dívek, využívá autentického videa dívky s poruchou příjmu potravy, materiálů z internetu a konzultací s psychologem. Upozorňuje na rizika spojená s přijímáním falešných vzorů, snaží se varovat před zdravotními následky způsobenými poruchami přijímání potravy. Přirozenou příběhovou formou a hrou v roli vede aktéry k zamyšlení se nad paradoxem ideálu a přirozenosti a posiluje zdravé přijetí sebe sama.

Základní zaměření: Ochrana zdraví, prevence rizikového chování, osobnostní růst.
Hlavní cíle programu: Posílit zdravé sebepřijetí, rozpoznat příznaky poruch příjmu potravy a umět vyhledat vhodnou pomoc.
Používané techniky: Uvolňovací techniky, hry pro navázání spolupráce, sociálně psychologické hry, žáci v roli, lektor v roli, řešení modelových situací, audiovizuální techniky, reflexe, diskuze.

Fotogalerie
Vybrat fotogalerii
Vybrána fotogalerie ID: 167