Rozvoj lektorského a dobrovolnického týmu Sdružení D a kooperující Asociace dramacenter ČR


Předmětem projektu je posílit lektorský a dobrovolnický tým Sdružení D a kooperujících subjektů Asociace dramacenter ČR (ADR ČR) prostřednictvím dlouhodobých strukturovaných kurzů, vzájemným sdílením zkušeností mezi subjekty ADR ČR, tandemovým vzděláváním, a zaváděním nových metod vzdělávání. 

Navazujícím účelem je pak zatraktivnění nabídky neformálního vzdělávání pro cílové skupiny dětí od 5 do 18 let v oblasti programů výchovné dramatiky a osobnostního rozvoje, které budou následně těmito subjekty nabízeny.

Doba realizace projektu: 1. 1. 2020 - 30. 6. 2022 (30 měsíců). Projekt prodloužen do 28. 2. 2023

R.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013356

Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání.
Výzva číslo 02_18_071 pro Zvyšování kvality neformálního vzdělávání v prioritní ose 3 OP.

Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání

Asociace Dramacenter ČR