Přispějte do fondu prožitkových programů

Transparentní sbírkový účet číslo 240 042 2623/2010

Pomoc individuálních dárců je pro nás nesmírně důležitá. Každoročně na začátku roku chybí k pokrytí financování programů na školách i v dětských domovech cca 1 mil. Kč. I vy můžete pomoci ke kontinuitě naší činnosti i k vývoji nových programů. Můžete nás podpořit přispěním jakékoli částky, pokud přispějete například 200 Kč, zaplatíte prožitkový program jednomu dítěti, částkou 500 Kč podpoříte práci dobrovolníka s jedním dítětem na 1 měsíc, ale můžete zaplatit také prožitkový program pro celou třídu... 

Je na vás, jestli budete chtít poslat jednorázový příspěvek nebo jestli nás budete podporovat pravidelně formou trvalého příkazu k úhradě. Váš dar je součástí naší trvalé kampaně Znalosti nestačí, která upozorňuje na absenci výchovy sociálních dovedností a absenci posilování občanských a demokratických postojů dětí a mládeže na českých školách.

Vystavení potvrzení o daru je samozřejmostí - získáte jej automaticky po vyplnění údajů v darovacím okně Darujme.cz.

Za veškerou Vaši podporu děkujeme!