Vrstevnické provázení

Největší díl Programu Na cestě představuje vrstevnické provázení zaměřené na vytvoření vztahu mezi proškoleným dobrovolníkem a klientem o délce půl roku až dva roky. Dvojice se potkává jednou týdně na cca 2 hodiny a věnuje se aktivitám, na kterých se klient s dobrovolníkem vzájemně domluví a které často odrážejí také nejrůznější aktuální potřeby klienta. Tento vztah nabízí klientům zažívat bezpečnou vztahovou vazbu s dobrovolníkem, přebírat pozitivní návyky, dává jim možnost sdílet s někým společné zážitky, získat od něj podporu nebo může pomoci zorientovat se v těžkých životních situacích.

Program vrstevnického provázení je od roku 2015 akreditovanou dobrovolnickou službou Ministerstva vnitra ČR podle § 6 odst. 2 zák. č. 198/2002 Sb. (č. j. MV-63209-4/OPK-2022). Sdružení D má od roku 2013 pověření Krajského úřadu v Olomouci k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

PRO KOHO JE PROVÁZENÍ URČENO:

Do programu jsou zapojeni děti a dospívající ve věku 10–18 let

 • v péči dětských domovů,
 • v náhradní rodinné péči,
 • v péči orgánu sociálně-právní ochrany dětí,
 • v péči pedagogicko-psychologických poraden,
 • v péči zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
 • v péči školních psychologů,
 • s obtížemi v sociální komunikaci.

DOBROVOLNÍK VE VRSTEVNICKÉM PROVÁZENÍ NA CESTĚ:

Našimi dobrovolníky jsou převážně studenti SŠ a VŠ, ve věku 17–26 let.

Co dobrovolníkům nabízíme:

 • přímou práci s klientem,
 • metodické vedení vztahu,
 • bezplatný přípravný výcvik dobrovolníků,
 • pravidelné intervize a individuální rozhovory,
 • osobnostní růst a sebereflexi,
 • vzdělávání v rámci dobrovolnického týmu,
 • potvrzení o dobrovolnictví,
 • drobnou finanční odměnu za administrativní činnosti.

JAK SE STÁT DOBROVOLNÍKEM?

 • Prečti si infopack
 • Pošli přihlášku přes tento google formulář
 • Pozveme tě na výcvik dobrovolníků
 • Po výcviku ti dáme mailem vědět, jestli tě bereme do týmu, nebo ne
 • Přines nám na přijímací pohovor životopis + výpis z rejstříku trestů + podepíšeme smlouvu

V případě dalších dotazů kontaktujte vedoucího programu Na cestě Jana Němečka +420 736 424 457, nemecekjan@sdruzenid.cz.

Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.
Youtube video
Za "url:" dosaďte kód z videa na youtube.
Například url: ScMzIvxBSi4. Tento kód získáte z URL adresy videa a je to kód umístěný za rovnítkem. Vzor: https://www.youtube.com/watch?v=ScMzIvxBSi4