Hustej net

„Na internetu je to jako v pohádce. Není skutečný, ale když dodržíme pravidla, dobro zvítězí."
(3.–5. ročník ZŠ, 2 vyučovací hodiny)

Program zábavnou a hravou formou seznamuje mladší školní děti s nástrahami internetu. Prostřednictvím sociálně psychologických her a dramatických her a diskusí, prozkoumají děti několik situací ze života, budou mít příležitost spolupracovat ve skupinách a zamýšlet se nad pravidly komunikace a bezpečného využívání internetu.

Základní zaměření: Prevence kyberšikany a netolismu, osobnostní růst, rozvoj emoční inteligence a vyjadřovacích schopností, kreativita.
Hlavní cíle programu: Zamezit neuváženému chování na internetu, seznámit se s pravidly bezpečného užívání internetu, zorientovat se v možných způsobech pomoci v případě kybernetického útoku.
Používané techniky: Uvolňovací a rozehřívací techniky, sociálně psychologické hry, dramatické techniky, improvizace, četba, reflexe, diskuze.

Fotogalerie
Vybrat fotogalerii
Vybrána fotogalerie ID: 148