Hustej net

„Na internetu je to jako v pohádce. Není skutečný, ale když dodržíme pravidla, dobro zvítězí."
(3.–5. ročník ZŠ, 2 nebo 3 vyučovací hodiny)

Program zábavnou a hravou formou seznamuje mladší školní děti se základními pravidly bezpečnosti na internetu. Prozkoumáme několik situací ze života a zkusíme najít řešení, jak se v nich vhodně zachovat. Budeme mít příležitost spolupracovat ve skupinách, ale také věnujeme dětem prostor k tomu, aby v rámci hry zkusili odhalit, kdo se za obrazovkou může skrývat. Budeme společně diskutovat, přemýšlet a odvodíme základní pravidla bezpečnosti na internetu, která je vhodné dodržovat.

Základní zaměření: Prevence kyberšikany.
Hlavní cíle programu: Zamezit neuváženému chování na internetu, seznámit se s pravidly bezpečného užívání internetu, zorientovat se v možných způsobech řešení v případě ohrožení.
Používané techniky: Uvolňovací a rozehřívací techniky, sociálně psychologické hry, dramatické techniky, improvizace, reflexe, diskuze.

Fotogalerie
Vybrat fotogalerii
Vybrána fotogalerie ID: 148