Velká změna

„Něco se změnilo. Je potřeba jít dál.“
(6.–9. ročník ZŠ a 1.–2. ročník SŠ, 2 vyučovací hodiny)

Martin po autonehodě přichází o zrak. Společně s ním a jeho rodinou se účastníci v modelových situacích pokouší adaptovat na život s postižením. Řeší dilema, zda zůstat u rodiny a v normální škole, namísto přestupu do nabízené speciální internátní školy pro zrakově postižené. Drama pomáhá pochopit potřebu integrace postižených ve společnosti a některé možnosti její realizace.

Základní zaměření: Spolupráce s nevidomým člověkem, rozvoj tolerance.
Hlavní cíle programu: Poznat některé aspekty života nevidomých, uvědomit si potřebu integrace handicapovaných do společnosti, uvědomit si vlastní možnosti pomoci, osvojit si základní zásady pro komunikaci s nevidomým, prohloubit vzájemné poznaní dětí, spolupráci a důvěru, růst smyslového vnímání.
Používané techniky: Uvolňovací techniky, hry pro navázání spolupráce, trénink vhodné pomoci nevidomému, řešení modelových situací, žáci v roli, hra ve skupinové roli, lektor v roli, reflexe, diskuze.

Fotogalerie
Vybrat fotogalerii
Vybrána fotogalerie ID: 170