Správní rada


Ing. Hana Baumgartnerová

členka správní rady

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Bratislavě, poslední desetiletí působí v manažerských a ředitelských  pozicích především v distribučních společnostech. Její radostí a starostí jsou především dvě „dospělé“ studující děti (18 a 19 let). Ve volném čase je pro ni relaxem posezení při dobré kávě s dobrými lidmi. Největší „vášní“ jsou dovolené a cestování, kdy ráda poznává nová místa – preferuje moře, krásnou přírodu a klid.
A proč Sdružení D? Jednak aby podpořila svou sestru, ale také kvůli přispění dobrým myšlenkám a kreativním programům, které vedou k pochopení a porozumění v tomto uspěchaném a ne vždy tolerantním světě.


Mgr. Radek Palaščák

člen správní rady

Specializuje se na oblast komunikace a public relations. Více než deset let vedl marketingové oddělení olomoucké Univerzity Palackého, nyní se již na vlastní pěst věnuje poradenství, konzultační činnosti a kreativnímu textování v nevládních organizacích, soukromých firmách a dalších institucích. Příklady dobré praxe, se kterými se během své profesní dráhy setkal, se snaží zprostředkovat také posluchačům magisterského studia na Fakultě tělesné kultury UP v Olomouci, jíž je (mimo jiné) absolventem a kam čas od času externě dochází. 

Kromě oblasti komunikace se (marně) soustředit na udržování svých fotbalových a futsalových dovedností. Zkušenosti, které nasbíral za více než třicet let na zelených pažitech, černých škvárách a v poslední době i umělých površích, předává mladým talentům v místním klubu Slovan Černovír.

Jako pětinásobný otec se rozhodl věnovat část svého neexistujícího volného času práci ve správní radě Sdružení D. Uvědomuje si totiž, že ve standardní výuce na základních a středních školách se žáci naučí řadu užitečných věci. Ještě užitečnější ale často bývá to, co se ve škole nedozvíte.


Mgr. Jiří Šubrt

člen správní rady

Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, magisterské studium ukončil v roce 2011. Po ukončení studia vykonával koncipienturu v advokátní kanceláři JUDr. Tomáše Vymazala. Advokátní zkoušku složil v roce 2014, kdy od stejného roku působil jako samostatný advokát v trvalé spolupráci s advokátem JUDr. Tomášem Vymazalem. V červnu 2017 si založil vlastní advokátní kancelář. Od června 2021 vykonává advokacii v rámci Advokátní kanceláře Šubrt Ditmarová Vančurová. Právní služby poskytuje ve všech oblastech práva se zaměřením na právo obchodní, trestní a občanské.


Ivana Malá

kontrolorka