Zase já?

„Už se to tady vážně nedá vydržet.“
(6.–9. ročník ZŠ, 3 vyučovací hodiny)

Program je připravený formou divadla fórum, která umožňuje divákům stát se přímými aktéry příběhu a změnit chování protagonisty tak, aby se děj odvíjel k pozitivnějšímu konci.
Jirka je docela normální kluk, ale neumí vhodně řešit problémy s rodiči, ve škole ani s kamarády. Jak na to jít? A nebo ještě lépe – jak problémům předcházet? To vše si mohou účastníci vyzkoušet na vlastní kůži – v roli našeho Jirky. Nebojte se vyjádřit svůj názor, konfrontovat ho s ostatními, hledat řešení, zkusit si ho v modelových situacích nanečisto a mít tak možnost zvážit vše do důsledků.

Základní zaměření: Řešení konfliktů, sebeprosazení.
Hlavní cíle programu: Posílit schopnost řešit krizové situace a konflikty, osvojit si respektující chování a empatii.
Používané techniky: Uvolňovací techniky, hry pro navázání spolupráce, živý sociogram, improvizace, žáci v roli, lektor v roli, řešení modelových situací, horké křeslo, reflexe, diskuze.

Fotogalerie
Vybrat fotogalerii
Vybrána fotogalerie ID: 171