Z Olomouce do Chesteru a zpět - rozvoj manažerských a tvůrčích kompetencí pracovníků a schopnosti inovovat kreativní vzdělávání na Olomoucku

Cílem projektu je rozvoj kreativně-tvůrčích a manažerských kompetencí 8 pracovníků organizace skrze 2 stáže ve Velké Brtitánii a využití dopadu stáží na potenciální kreativní změny v lokálním prostředí města Olomouce. Projekt je realizován prostřednictvím 7 aktivit, kromě zmíněných 2 stáží počítáme jednak se sdílením poznatků ze stáže kulturně-kreativním pracovníkům mimo naši organizaciv rámci spolupráce se spolkem Kreativní Olomouc (Olomoucké kulturní fórum), jednak se vznikem a pilotní implementací metodiky Education Through Drama v oblasti kreativního učení na místní základní škole. Vznik programu bude přímo reagovat na poznatky z druhé stáže - navazujeme tak na naši aktivní spolupráci s prof. Allanem Owensem (University of Chester) z roku 2022 v jeho umělecko-vzdělávací praxi.

Doba realizace projektu: 1. 2. 2024 - 31. 12. 2024.

Výzva: NPO - Status umělce - Výzva č. 4/2023 - Mobilita III (0314). Dotační okruh: 3. Podpora tvůrčích a manažerských rezidencí a stáží profesionálů z oblasti KKS v zahraničí - projekty rezidencí a stáží nad 80 tis. Kč.
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury, Národního plánu obnovy a Evropské unie.