Jak zvířata spí

(poslední ročník MŠ a 1. ročník ZŠ, 2 vyuč. hodiny)

Kde spíte nejraději? Co se Vám zdá? A k čemu jsou vůbec sny dobré? Mají zvířátka také sny? Vydejme se společně na cestu do snu, kde se fantazii meze nekladou.
Program se zaměřuje na literaturu pro nejmenší a na práci s dětskými básněmi. Inspirací pro poznávání této knihy nám budou také ilustrace Marie Štumpfové, které jsou nedílnou součástí textů.
Podle stejnojmenné knihy Jiřího Dvořáka, ilustrace Marie Štumpfová (Baobab, 2019).

Základní zaměření: Rozvoj čtenářství.
Hlavní cíle programu: Posílit pozitivní vztah dětí ke čtení, porozumět čtenému textu a dětské poezii.
Používané techniky: Uvolňovací a rozehřívací techniky, četba, reflexe, hra v roli, rozvoj smyslového vnímaní, práce s rytmem.